Home ໄອທີ

ໄອທີ

ຢູນີເທວ ( UNITEL ) ການບໍລິການທີ່ຫຼາກຫຼາຍ

ຢູນີເທວ ( UNITEL ) ການບໍລິການທີ່ຫຼາກຫຼາຍ

ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາ 10 ປີ ແຫ່ງການພັດທະນາເຄືອຂ່າຍ ຢູນີເທວ ເພື່ອຕອບສະໜອງການບໍລິການໄດ້ຢ່າງຫຼາກຫຼາຍ ທັງສະດວກສະບາຍ, ເໝາະສົມໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ ແລະ ໜ້າສົນໃຈ…

ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເພື່ອພັດທະນາຄຸນນະພາບຊີວິດ

ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເພື່ອພັດທະນາຄຸນນະພາບຊີວິດ

ປັດຈຸບັນເປັນທີ່ຍອມຮັບກັນທົ່ວໄປວ່າ ໃນປະເທດທີ່ພັດທະນາແລ້ວນັ້ນປັດໄຈໜຶ່ງ ເຊິ່ງເປັນສິ່ງຈຳເປັນຢ່າງຍິ່ງຕໍ່ການພັດທະນາປະເທດ ແລະ ພັດທະນາຄຸນນະພາບຊີວິດໄປສູ່ການກິນດີຢູ່ດີຂອງປະຊາກອນໂດຍລວມນັ້ນ ຄື: ການມີຖານທາງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ເຂັ້ມແຂງທີ່ມີການພັດທະນາ ແລະ…

ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ

ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ

ຕະຫຼາດແຮງງານຕ້ອງການຜູ້ທີ່ມີ ຄວາມຮູ້, ຄວາມເຂົ້າໃຈດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານຢ່າງແທ້ຈິງ ເຊິ່ງວຽກງານດ້ານນີ້ແມ່ນລວມທັງການອອກແບບໂປຣແກຣມຕ່າງໆ, ໂປຣແກຣມໃຊ້ງານທາງເວັບໄຊ, ການຂຽນໂປຣແກຣມພາສາຄອມພິວເຕີ, ຖານຂໍ້ມູນ, ລະບົບເຄືອຂ່າຍທັງໃນ…

ຄວາມສຳຄັນຂອງ ເຕັກໂນໂລຊີໃນປັດຈຸບັນ

ຄວາມສຳຄັນຂອງ ເຕັກໂນໂລຊີໃນປັດຈຸບັນ

ໃນປັດຈຸບັນລະບົບເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້   ມູນ – ຂ່າວສານມີຄວາມສຳຄັນ ແລະ ຈຳເປັນສຳລັບອົງກອນທີ່ຈະເຂົ້າມາຊ່ວຍອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ ເຮັດໃຫ້ມີການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນມີຄວາມວ່ອງໄວ, ການຕິດຕໍ່ສື່ສານມີປະສິດທິພາບ ແລະ ຊ່ວຍປະຢັດຕົ້ນທຶນໃນການດຳເນີນງານຕ່າງໆ…

ການປັບຕົວໃຫ້ທັນເຕັກໂນໂລຊີ

ການປັບຕົວໃຫ້ທັນເຕັກໂນໂລຊີ

ໃນປັດຈຸບັນຄວາມກ້າວໜ້າຂອງເຕັກໂນໂລຊີ ໄດ້ມີບົດບາດທີ່ສຳຄັນຕໍ່ວິຖີຊີວິດ ແລະ ສັງຄົມມະນຸດ ເນື່ອງຈາກເຕັກໂນໂລຊີໄດ້ສ້າງການປ່ຽນແປງ ແລະ ໂອກາດໃຫ້ແກ່ອົງກອນ ເຊັ່ນ: ການປ່ຽນແປງໂຄງສ້າງ ແລະ…

ສູນລາວເຊີດອອກແຈ້ງເຕືອນ ພົບເຫັນເບີແປກໂທເຂົ້າມາເບີຂອງທ່ານ ຫ້າມໂທກັບເດັດຂາດ ເພາະທ່ານອາດຈະເສຍເງິນຄ່າໂທໂດຍບໍ່ຮູ້ໂຕ

ສູນລາວເຊີດLaoCERT ກະຊວງໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ໄດ້ອອກເຕືຶອນ ຜູ້ໃຊ້ໂທລະສັບມືຖື  ຫຼັງພົບເຫັນເບີແປກໂທເຂົ້າມາເບີຂອງທ່ານ ຫ້າມໂທກັບເດັດຂາດ ເພາະທ່ານອາດຈະເສຍເງິນຄ່າໂທໂດຍບໍ່ຮູ້ໂຕເນື່ອງຈາກວ່າປັດຈຸບັນໄດ້ເກີດມີເຫດການຜູ້ຊົມໃຊ້ໂທລະສັບຫຼາຍທ່ານ…

ເອກົວດໍ ທົດລອງເຄືອຂ່າຍ 5ຈີ ໃນປະເທດ ໂຫຼດຮູບເງົາ 2 ຊົ່ວໂມງ ພຽງ 8 ວິນາທີ ເທົ່ານັ້ນ

ເອກົວດໍ ທົດລອງເຄືອຂ່າຍ 5ຈີ ໃນປະເທດ ໂຫຼດຮູບເງົາ 2 ຊົ່ວໂມງ ພຽງ 8 ວິນາທີ ເທົ່ານັ້ນ

ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ຫົວເຫວີ່ຍ (Huawei) ບໍລິສັດເທັກໂນໂລຢີລາຍໃຫຍ່ຂອງຈີນ ຮ່ວມກັບບໍລິສັດການສື່ສານໂທລະຄົມມະນາຄົມແຫ່ງຊາດຂອງເອກົວດໍ ດໍາເນີນການທົດລອງເທັກໂນໂລຢີເຄືອຂ່າຍໄຮ້ສາຍ 5ຈີ (5G) ໃນເອກົວດໍ ເປັນຄັ້ງທໍາອິດ.…