ອຸດສາຫະກຳ 4.0 ຍຸດທະສາດການພັດທະນາ ໃຫ້ແກ່ນັກທຸລະກິດລາວ

ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ແຫ່ງຊາດລາວ ຮ່ວມກັບ ຄະນະວິສະວະກຳສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ Siegen ປະເທດເຢຍລະມັນ ຈັດງານສຳມະນາ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້: “ອຸດສາຫະກຳ 4.0 ພາຍໃຕ້ການສິດສອນ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າຕິດແທບກັນພາກປະຕິບັດ” ເຊິ່ງງານສຳມະນາດັ່ງກ່າວມີຊ່ຽວຊານທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດມາໃຫ້ຄວາມຮູ້ເຊັ່ນ: ບໍລິສັດ CALAT ປະເທດລາວ, ມະຫາວິທະຍາໄລ Siegen ປະເທດເຢຍລະມັນ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ແມ່ຟ້າຫຼວງ ຈັງຫວັດຊຽງໃໝ່ປະເທດໄທ, ບໍລິສັດ CONTEC ສິງກະໂປ, ຄະນະວິສາວະກຳສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ບໍລິສັດອຸດສາຫະກຳ Siemens ປະເທດຮອນແລນ.

ທ່ານ ສົມຈິດ ອິນທະມິດ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ກ່າວວ່າ: ຈຸດປະສົງງານສຳມະນາຄັ້ງນີ້, ເພື່ອເປັນການປຶກສາຫາລື, ແລກປ່ຽນປະສົບການ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ພາກລັດຖະບານ, ພາກທຸລະກິດລາວ ແລະ ຂະແໜງ ການສຶກສາ ກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ພື້ນຖານອຸດສາຫະກຳ 4.0 (lndustry 4.0) ເຊິ່ງເປັນຍຸດທະສາດການພັດທະນາ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ດ້ານອຸດສາຫະກຳ ແລະ ນະວະຕະກຳ ໃຫ້ແກ່ນັກທຸລະກິດລາວ, ພາກລັດຖະບານ ແລະ ຂະແໜງການສຶກສາ ປັດຈຸບັນໄດ້ມີການນຳໃຊ້ຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວນີ້ຢ່າງແຜ່ຫຼາຍ ແລະ ຫຼາຍຂົງເຂດວຽກງານທັງພາຍໃນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.

ງານສຳມະນາດັ່ງກ່າວ, ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 01 ພະຈິກ 2017 ທີ່ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ແຫ່ງຊາດລາວ ມີບັນດາທ່ານທີ່ມາຈາກມະຫາວິທະຍາໄລຕ່າງໆ, ນັກສຳມະນາເຂົ້າຮ່ວມ ຈຳນວນ 50 ທ່ານ.

%d bloggers like this: