Home ວາໄຣຕີ້ ການສຶກສາ

ການສຶກສາ

ຮີບຄວ້າໂອກາດດີໆ ສະໝັກເລີຍທຶນຮຽນຟຣີ ສ້າງຮູບເງົາ ທີ່ປະເທດເກົາຫຼີ

ຮີບຄວ້າໂອກາດດີໆ ສະໝັກເລີຍທຶນຮຽນຟຣີ ສ້າງຮູບເງົາ ທີ່ປະເທດເກົາຫຼີ

ໂອກາດດີໆສໍາລັບຄົນລາວມາໃຫ້ທ່ານໃນລອງອີກແລ້ວ ໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ກຳລັງສະແຫວງຫາທຶນ ຮຽນໃນດ້ານການສ້າງຮູບເງົາ ແລະມັກຮັກໃນການສ້າງຮູບເງົາ, ເປັນຜູ້ກໍາກັບ,…

ເພື່ອນ້ອງໆ! ເຕັກນິກ 7 ວິທີຊ່ວຍໃຫ້ຮຽນເກັ່ງໄດ້

ເພື່ອນ້ອງໆ! ເຕັກນິກ 7 ວິທີຊ່ວຍໃຫ້ຮຽນເກັ່ງໄດ້

ໃນຊີວິດໄວຮຽນຜູ້ໃດກໍ່ຍາກຮຽນເກັ່ງ ເພາະວ່າຄົນຮຽນເກັ່ງມີຂໍ້ໄດ້ປຽບກວ່າຄົນທີ່ຮຽນບໍ່ເກັ່ງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນໂອກາດທີ່ຈະເສັງເຂົ້າໂຮງຮຽນທີ່ມີຊື່ສຽງ ມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ມີຊື່ສຽງຫຼາຍກວ່າ, ອີກຢ່າງຍັງເປັນຄວາມພາກພູມໃຈໃຫ້ພໍ່-ແມ່ອີກ,…