Home ລົດຍົນ

ລົດຍົນ

ເຕັກນິກການຮັກສາສີລົດ

ເຕັກນິກການຮັກສາສີລົດ

1 ຫ້າມເຊັດລົດທັນທີຫຼັງຂັບລົດແລ່ນ, ດິນເຈື່ອນ ຫຼັງຈາກທີ່ຂັບລົດເຖິງເຮືອນສ່ວນໃຫຍ່ມັກຈະເບິ່ງໃນແງ່ດີວ່າເປັນການລ້າງລົດໄປໃນຕົວ. ຈາກນັ້ນ,…

ວິທີເບິ່ງແຍງລົດໃນໄລຍະລະດູຝົນ ໃຫ້ລົດຍັງເບິ່ງຄືໃໝ່ຕະຫຼອດ

ວິທີເບິ່ງແຍງລົດໃນໄລຍະລະດູຝົນ ໃຫ້ລົດຍັງເບິ່ງຄືໃໝ່ຕະຫຼອດ

ເປັນທີ່ແນ່ນອນແລ້ວວ່າໃນລະດູຝົນ ວິທີການດູແລລົດກໍມັກຈະຕ່າງກັນ ເມື່ອເຖິງລະດູຝົນທຸກຄົນຄົງຫຼີກລຽງທີ່ຈະລ້າງລົດ ເພາະລ້າງທຸກເທື່ອຝົນກໍຕົກຕະຫຼອດ ບາງຄົນກໍລໍຖ້າລ້າງບາດດຽວຕອນໄລຍະໝົດລະດູຝົນ…

ລົດຈົມນໍ້າເປັນເວລາດົນ  ຄວນປະຕິບັດແນວໃດ?

ລົດຈົມນໍ້າເປັນເວລາດົນ  ຄວນປະຕິບັດແນວໃດ?

ຄໍລໍາລົດມື້ນີ້ ຈະພາທ່ານຜູ້ອ່ານມາຮູ້ຈັກວິທີການປະຕິບັດຫຼັງລົດຈົມນໍ້າ ເພາະໃນໄລຍະອາທິດຜ່ານມາ ຫຼາຍພື້ນທີ່ຂອງແຂວງພາກໃຕ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກນໍ້າຖ້ວມ ເຊິ່ງລົດບາງຄອບຄົວບໍ່ສາມາດເຄື່ອນຍ້າຍທັນຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ແຊ່ໃນນໍ້າ.…

ເຕັກນິກການຂັບລົດລຸຍນໍ້າ ຄວນປະຕິບັດແນວໃດ?

ເຕັກນິກການຂັບລົດລຸຍນໍ້າ ຄວນປະຕິບັດແນວໃດ?

ໃນອາທິດນີ້ ເສັ້ນທາງຫຼາຍຈຸດໃນນະຄອນຫຼວຽງວຽງຈັນທີ່ຕໍ່າ ເວລາຝົນຕົກນໍ້າມັກຈະຖ້ວມສ້າງຄວາມລໍາບາກໃນການສັນຈອນ ແລະ ບາງຄັ້ງລົດຂອງທ່ານອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນເສຍຫາຍຈາກການຂັບຜ່ານນໍ້າທີ່ຖ້ວມເລິກ.…