ຮູ້ຄູ່ທຸລະກິດ

8 ທຸລະກິດທີ່ໜ້າສົນໃຈໃນປີ 2018

8 ທຸລະກິດທີ່ໜ້າສົນໃຈໃນປີ 2018

ໃນຢຸກທີ່ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ມັກປະກອບທຸລະກິດເປັນຂອງຕົວເອງຫຼາຍກວ່າເປັນລູກນ້ອງຂອງຄົນອື່ນ, ຫຼາຍຄົນຮູ້ບໍ່ວ່ານອກຈາກການເປີດເວັບໄຊຂາຍເຄື່ອງອອນລາຍທີ່ກຳລັງນິຍົມກັນຫຼາຍທີ່ສຸດແລ້ວ, ຍັງມີທຸລະກິດຫຍັງອີກທີ່ໜ້າສົນໃຈ ແລະ ໜ້າລົງທຶນອີກ ເຊິ່ງ ຮູ້ຄູ່ທຸລະກິດ ສະບັບນີ້ຜູ້ຂຽນໄດ້ລວບລວມ 8 ທຸລະກິດທີ່ໜ້າສົນໃຈ ປະຈຳປີ 2018 ມີດັ່ງນີ້: ບໍລິການແມ່ບ້ານເຖິງທີ່: ຕ້ອງຍອມຮັບວ່າການດຳລົງຊີວິດຂອງຄົນໃນຍຸກນີ້ເລັ່ງດ່ວນຫຼາຍ, ...
ອ່ານຕໍ່
ລະດູຝົນຂາຍຫຍັງ ແລະ ເຮັດຫຍັງຈະມີກຳໄລ?

ລະດູຝົນຂາຍຫຍັງ ແລະ ເຮັດຫຍັງຈະມີກຳໄລ?

ໄລຍະນີ້ນັບວ່າຝົນຕົກເກືອບທຸກມື້, ນອກຈາກຈະກະທົບຕໍ່ການສັນຈອນ ແລະ ເຄືອງປູກຂອງຝັງແລ້ວ, ຍັງເຮັດໃຫ້ຄົນຢູ່ໃນເມືອງປວດຫົວບໍ່ໜ້ອຍ ໂດຍສະເພາະພໍ່ຄ້າຊາວຂາຍ ຕະຫຼອດຮອດທຸລະກິດກ່ຽວກັບການບໍລິການ ແລະ ວຽກສະໜາມ, ເຮັດໃຫ້ຈຳນວນລູກຄ້າຫຼຸດໜ້ອຍລົງ, ຫຼາຍຄົນບໍ່ນິຍົມອອກນອກເຮືອນມາຈັບຈ່າຍໃຊ້ສອຍຄືກັບໄລຍະອື່ນ ( ຝົນບໍ່ຕົກ ), ຈະຂາຍອັນໃດກໍ່ລຳບາກຫຼາຍ ...
ອ່ານຕໍ່
ຜູ້ເຮັດວຽກກັບສານເຄມີຕ້ອງນຶກເຖິງຄວາມປອດໄພ ແລະ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍຄືແນວໃດ?

ຜູ້ເຮັດວຽກກັບສານເຄມີຕ້ອງນຶກເຖິງຄວາມປອດໄພ ແລະ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍຄືແນວໃດ?

ຄໍລໍາ ຮູ້ຄູ່ທຸລະກິດ ໃນມື້ນີ້ຈະນຳສະເໜີກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພຂອງຜົນຜະລິດໃນການນຳໃຊ້ສານເຄມີຢ່າງຖືກຕ້ອງ ທີ່ມີ 23 ຂໍ້ ທີ່ລະບຸໄວ້ຢ່າງລະອຽດໃນກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານກະສິກຳທີ່ດີກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພຂອງຜົນຜະລິດ ສະບັບເລກທີ 0115/ກປ ລົງວັນທີ 27/01/2011. ມາດຕາ 9 ການນຳໃຊ້ສານເຄມີ: ...
ອ່ານຕໍ່
ຂໍ້ຫ້າມສຳລັບຜູ້ດຳເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນວັດສະດຸກໍ່ສ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ

ຂໍ້ຫ້າມສຳລັບຜູ້ດຳເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນວັດສະດຸກໍ່ສ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ

ອີງຕາມຄຳແນະນຳຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ວ່າດ້ວຍຂໍ້ຫ້າມສຳລັບຜູ້ດຳເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນວັດສະດຸກໍ່ສ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ ທີ່ລະບຸຢ່າງລະອຽດໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການກໍ່ສ້າງ ສະບັບເລກທີ 05/ສພຊ ລົງວັນທີ 26 ພະຈິກ 2009 ມີດັ່ງນີ້: ຂໍ້ຫ້າມສຳລັບຜູ້ດຳເນີນທຸລະກິດ: ...
ອ່ານຕໍ່
ອົງການຄຸ້ມຄອງກວດກາຄຸນນະພາບ ອຸປະກອນກໍ່ສ້າງກັບສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຕ່າງໆທີ່ຄວນຮູ້

ອົງການຄຸ້ມຄອງກວດກາຄຸນນະພາບ ອຸປະກອນກໍ່ສ້າງກັບສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຕ່າງໆທີ່ຄວນຮູ້

ຄໍລຳ ຮູ້ຄູ່ທຸລະກິດ ໃນມື້ນີ້ຈະນຳສະເໜີກ່ຽວກັບສິດ, ໜ້າທີ່ອົງການຄຸ້ມຄອງ, ກວດກາ ແລະ ຢັ້ງຢືນຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ, ທີ່ລະບຸໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການກໍ່ສ້າງຂອງກະຊວງວິທະຍາສາດ ສະບັບເລກທີ 05/ສພຊ ລົງວັນທີ 26 ພະຈິກ 2009. ມາດຕາ ...
ອ່ານຕໍ່
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ

ຄໍລຳ ຮູ້ຄູ່ທຸລະກິດ ມື້ນີ້ຈະຂໍນຳສະເໜີບາງຂໍ້ມູນຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ ( ສະບັບປັບປຸງ ) ເລກທີ    46/ສພຊ ລົງວັນທີ 26 ທັນວາ 2013. ພາກທີ V ບໍລິສັດ: ...
ອ່ານຕໍ່
ສິດໃນການຄຸ້ມຄອງແຮງງານລາວທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ

ສິດໃນການຄຸ້ມຄອງແຮງງານລາວທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ

ຄໍລຳ ຮູ້ຄູ່ທຸລະກິດ ມື້ນີ້ຈະຂໍນຳສະເໜີກ່ຽວກັບກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍແຮງງານ ( ສະບັບປັບປຸງ ເລກທີ 21/ສພຊ ລົງວັນທີ 28 ມັງກອນ 2014 ). ໝວດທີ 4 ...
ອ່ານຕໍ່
ລັດມີນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມ ແລະ ຫຼັກການດຳເນີນກ່ຽວກັບວຽກງານການກໍ່ສ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ ຄືແນວໃດ?

ລັດມີນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມ ແລະ ຫຼັກການດຳເນີນກ່ຽວກັບວຽກງານການກໍ່ສ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ ຄືແນວໃດ?

business trip
ຄໍລຳ ຮູ້ຄູ່ທຸລະກິດ ມື້ນີ້ຈະຂໍນຳສະເໜີກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການກໍ່ສ້າງ ທີ່ປະກອບມີນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບວຽກງານກໍ່ສ້າງ, ຫຼັກການ, ພັນທະຂອງພົນລະເມືອງ, ຂອບເຂດການນຳໃຊ້ກົດໝາຍ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ ສະບັບເລກທີ 05/ສພຊ ລົງວັນທີ 26 ພະຈິກ 2009 ...
ອ່ານຕໍ່
ຄວາມສ່ຽງຂອງນັກທຸລະກິດອະສັງຫາລິມະຊັບ

ຄວາມສ່ຽງຂອງນັກທຸລະກິດອະສັງຫາລິມະຊັບ

ກ່ອນການຕັດສິນໃຈເຮັດທຸລະກິດ ຫຼື ລົງທຶນອັນໃດອັນໜຶ່ງພວກເຮົາມັກຈະໄດ້ຍິນຄໍາເວົ້າທີ່ຄຸ້ນເຄີຍເປັນປະຈໍາຄື “ ການລົງທຶນມີຄວາມສ່ຽງ, ຜູ້ລົງທຶນຄວນສຶກສາຂໍ້ມູນກ່ອນຕັດສິນໃຈລົງທຶນ ” ເຮັດໃຫ້ບໍ່ເຖິງຕ້ອງເນັ້ນເລື່ອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຄວາມສ່ຽງເປັນສິ່ງທີ່ຕ້ອງຄຳນຶງເຖິງເປັນອັນດັບທຳອິດໃນການເຮັດທຸລະກິດ, ແຕ່ກໍ່ມັກຈະບໍ່ມີໃຜສົນໃຈ ແລະ ລະເລີຍເລື່ອງຄວາມສ່ຽງ ເນື່ອງຈາກຄົນສ່ວນໃຫຍ່ມັກເຫັນແຕ່ດ້ານດີໃນການລົງທຶນ, ນຶກພາບທີ່ສວຍງາມວ່າຈະໄດ້ຜົນຕອບແທນເທົ່ານັ້ນ ...
ອ່ານຕໍ່
Loading...