ມຸມບໍລິຫານ

ຜູ້ນຳທີ່ດີຕ້ອງໃຊ້ພະນັກງານໃຫ້ເປັນ

ຜູ້ນຳທີ່ດີຕ້ອງໃຊ້ພະນັກງານໃຫ້ເປັນ

Business, business management
ຄວາມຈິງແລ້ວຜູ້ນຳທີ່ດີຈະຕ້ອງຮູ້ໃນສິ່ງທີ່ພະນັກງານເຮັດ ຫຼື ບໍ່? ການອະທິບາຍແບ່ງເປັນ 2 ຢ່າງໃຫຍ່ໆຄື: 1). ເຊື່ອວ່າຜູ້ນຳທີ່ດີຈະຕ້ອງຮູ້ ແລະ ເຮັດທຸກຢ່າງເປັນຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນແລ້ວຈະຖືກພະນັກງານຕົວະໄດ້ງ່າຍໆ ເພາະດ້ວຍຄວາມບໍ່ຮູ້ວ່າວຽກນັ້ນຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? ແລະ ຢ່າງທີ; 2). ເບິ່ງກົງກັນຂ້າມກັນ ...
ອ່ານຕໍ່
ການບໍລິຫານ “ ຄົນ ” ດ້ວຍລະບົບ ອາວຸໂສຫຼາຍເກີນໄປຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນ?

ການບໍລິຫານ “ ຄົນ ” ດ້ວຍລະບົບ ອາວຸໂສຫຼາຍເກີນໄປຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນ?

Business, business management
ເລື່ອງຂອງລະບົບອາວຸໂສໃນການບໍລິຫານ “ ຄົນ ” ນັ້ນຍັງຄົງຕັດບໍ່ຂາດ ບໍ່ວ່າອົງກອນນັ້ນຈະມີການປັບປຸງລະບົບການບໍລິຫານຄົນໃຫ້ມີຄວາມຍຸຕິທຳຕາມຜົນງານແລ້ວກໍ່ຕາມ, ແຕ່ກໍ່ຍັງຄົງມີເລື່ອງຂອງອາວຸໂສປະປົນຢູ່, ແຕ່ໃນບາງອົງກອນນັ້ນເລື່ອງຂອງລະບົບອາວຸໂສກັບການບໍລິຫານຄົນນັ້ນເປັນສິ່ງທີ່ແຍກກັນບໍ່ອອກເລີຍ ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງບໍລິຫານດ້ວຍລະບົບອາວຸໂສກັນໄປໝົດ ໂດຍບໍ່ເບິ່ງເລື່ອງຂອງໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ບໍ່ເບິ່ງເລື່ອງຂອງຜົນງານເລີຍ ຖ້າເຮົາບໍລິຫານຄົນດ້ວຍລະບົບແບບນີ້ໄປດົນໆສິ່ງທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນຕາມມາ ຄື: ...
ອ່ານຕໍ່
5 ເລື່ອງ ທີ່ຜູ້ບໍລິຫານບໍ່ຄວນເບິ່ງຂ້າມ

5 ເລື່ອງ ທີ່ຜູ້ບໍລິຫານບໍ່ຄວນເບິ່ງຂ້າມ

Business, business management
ໃນຊີວິດການເຮັດວຽກຖ້າມື້ໜຶ່ງທ່ານມີໂອກາດໄດ້ກ້າວຂຶ້ນໄປເປັນຜູ້ບໍລິຫານ ຫຼື ຫົວໜ້າຄົນແລ້ວ, ທັກສະສຳຄັນທີ່ຄວນຕ້ອງມີນອກເໜືອໄປຈາກການເຮັດວຽກ ຫຼື ໜ້າທີ່ຕົນເອງໃຫ້ດີທີ່ສຸດແລ້ວນັ້ນຄື “ ບໍລິຫານຄົນ ” ເພາະເຈົ້າມີລູກນ້ອງທີ່ຕ້ອງເບິ່ງແຍງ ແລະ ຮັບຜິດຊອບຢູ່ນໍາເພື່ອໃຫ້ລະບົບການເຮັດວຽກຂອງບໍລິສັດເປັນໄປຢ່າງລື່ນໄຫຼ. ແຕ່ເນື່ອງຈາກຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຕົວບຸກຄົນບາງຄັ້ງຈຶ່ງພົບເຫັນເປັນເລື່ອງທີ່ຫຍຸ້ງຍາກພໍສົມຄວນ ໂດຍສະເພາະໃນປະເທດເຮົາທີ່ມັກພົບບັນຫາດ້ານບຸກຄະລາກອນຂາດປະສິດທິພາບເຮັດໃຫ້ຜູ້ບໍລິຫານຕ້ອງເຈັບຫົວນຳ ຫຼື ...
ອ່ານຕໍ່
ຄວາມທ້າທາຍຂອງຜູ້ນຳ

ຄວາມທ້າທາຍຂອງຜູ້ນຳ

Business, business management
ເຮົາຄົງຈະເຫັນກັນຢູ່ວ່າການເປັນຜູ້ນຳນັ້ນອາດຈະບໍ່ຍາກ, ແຕ່ການເປັນຜູ້ນຳທີ່ດີນັ້ນມັນບໍ່ໄດ້ເປັນງ່າຍໆ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງການທີ່ຈະເປັນຜູ້ນຳທີ່ດີໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ການປ່ຽນແປງຂອງປັດໄຈແວດລ້ອມຕ່າງໆຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ, ຜູ້ນໍາໃນທຸກລະດັບ ແລະ ອົງກອນທຸກປະເພດຕ້ອງປະເຊີນກັບ ຄວາມທ້າທາຍຕ່າງໆຕະຫຼອດເວລາ. ຈາກຜົນວິໄຈຂອງ Center For Creative Leadership ເຊິ່ງເປັນໜ່ວຍງານອິດສະຫຼະທີ່ສຶກສາ ແລະ ເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບການພັດທະນາຜູ້ນຳ ...
ອ່ານຕໍ່
ປ່ຽນວຽກໃໝ່ຮຽກເງິນເດືອນເທົ່າໃດໃຫ້ມີຄວາມສຸກ?

ປ່ຽນວຽກໃໝ່ຮຽກເງິນເດືອນເທົ່າໃດໃຫ້ມີຄວາມສຸກ?

Business, business management
ໜຶ່ງໃນຫຼາຍໆເຫດຜົນທີ່ຄົນເຮັດວຽກສ່ວນໃຫຍ່ເລືອກທີ່ຈະປ່ຽນວຽກ ຄື: ເງິນເດືອນປັດຈຸບັນບໍ່ພໍໃຊ້, ແຕ່ການຈະລໍໃຫ້ເງິນເດືອນຂຶ້ນກໍ່ຄົງບໍ່ທັນການ, ຈະຫາວຽກພິເສດເຮັດເພີ່ມອາດຈະເມື່ອຍເກີນໄປ ເພາະວຽກງານທີ່ເຮັດຢູ່ທຸກມື້ນີ້ກໍ່ເມື່ອຍຢູ່ແລ້ວຈະເອົາເວລາໃດໄປເຮັດວຽກເພີ່ມ. ເຖິງວ່າຢາກຈະໄດ້ເງິນເພີ່ມກໍ່ຕາມ ບາງຄົນຄິດວ່າເມື່ອປ່ຽນວຽກໃໝ່ແລ້ວຈະມີໂອກາດຕໍ່ລອງເງິນເດືອນໄດ້ງ່າຍກວ່າເກົ່າ, ການຕໍ່ລອງເງິນເດືອນກັບຫົວໜ້າຄົນປັດຈຸບັນເປັນເລື່ອງທີ່ເຮັດໄດ້ຂ້ອນຂ້າງຍາກກວ່າ ເພາະຕ້ອງເອົາຜົນງານເຂົ້າແລກ, ຖ້າຈະໃຫ້ເງິນເດືອນຄ່ອຍໆເພີ່ມຂຶ້ນເອງກໍ່ຕ້ອງລໍຖ້າດົນ, ແຕ່ຖ້າລໍບໍ່ໄດ້ກໍ່ປ່ຽນວຽກໃໝ່ໜ້າຈະເຮັດໄດ້ງ່າຍກວ່າ. ເຖິງວ່າການຕັດສິນໃຈປ່ຽນວຽກໃໝ່ເປັນສິ່ງທີ່ເຮັດໄດ້ງ່າຍກວ່າແຕ່ກໍ່ຕ້ອງມີວິທີການທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື, ບໍ່ແມ່ນວ່າພໍເຮົາບອກເຫດຜົນໄປແລ້ວເຂົາເຈົ້າຈະຍອມຮັບເຮົາເຂົ້າເຮັດວຽກພ້ອມກັບເງິນເດືອນໃໝ່ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໄດ້ງ່າຍໆ, ເຮົາຕ້ອງເຮັດໃຫ້ຫົວໜ້າຄົນໃໝ່ເກີດຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ, ...
ອ່ານຕໍ່
ບົດຮຽນຕົວຈິງຈາກລູກນ້ອງ ຂຶ້ນເປັນຜູ້ອຳນວຍການ

ບົດຮຽນຕົວຈິງຈາກລູກນ້ອງ ຂຶ້ນເປັນຜູ້ອຳນວຍການ

Business, business management
ທ່ານ ບຸນອູ້ມ ພັນທະປັນຍາ ອຳນວຍການ ບໍລິສັດ ບີເຄເອັນ ຈຳກັດ ( BKN ) ໄດ້ກ່າວວ່າ: ໃນເວລາສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ມີຄວາມຮູ້ - ປະສົບການດ້ານການບໍລິຫານອົງກອນ ຫຼື ...
ອ່ານຕໍ່
ລາວເຮົາມີນາຍໜ້າຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບເພີ່ມຂຶ້ນອີກ 20 ຄົນ ພາຍຫຼັງເສັງຜ່ານຫຼັກສູດລຸ້ນທີ 5.

ລາວເຮົາມີນາຍໜ້າຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບເພີ່ມຂຶ້ນອີກ 20 ຄົນ ພາຍຫຼັງເສັງຜ່ານຫຼັກສູດລຸ້ນທີ 5.

ພິທີມອບ-ຮັບໃບປະກາດນາຍໜ້າຄ້າຂາຍຫຼັກຊັບ ຫຼັກສູດ “ແຜນລາຍການເຝິກອົບຮົມ-ການທະນາຄານເພື່ອການລົງທຶນຢ່າງມືອາຊີບລາວ” ລຸ້ນທີ 5 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນເມື່ອຕອນບ່າຍວັນພະຫັດ ທີ 18 ມັງກອນ 2018 ທີ່ຕລຊລ, ເຊິ່ງຈໍານວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເຝິກອົບຮົມໃນລຸ້ນທີ 5 ລວມທັງໝົດ 40 ...
ອ່ານຕໍ່
ຍິ່ງອົງກອນຕ້ອງການເຕີບໂຕ ຍິ່ງຕ້ອງບໍລິຫານ ໃຫ້ດີ

ຍິ່ງອົງກອນຕ້ອງການເຕີບໂຕ ຍິ່ງຕ້ອງບໍລິຫານ ໃຫ້ດີ

Business, business management
ຢ່າງທີ່ຮູ້ກັນດີຢູ່ແລ້ວວ່າ ການເຕີບໂຕ ແລະ ຄວາມສຳເລັດຂອງອົງກອນນັ້ນ, ມີອົງປະກອບໜຶ່ງທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ຄື: ຊັບພະຍາກອນບຸກຄົນ ແລະ ຈະຕ້ອງເປັນຊັບພະຍາກອນບຸກຄົນທີ່ມີຄຸນນະພາບ ເຊິ່ງຍິ່ງຖ້າອົງກອນມີຊັບພະຍາກອນບຸກຄົນທີ່ມີຄຸນນະພາບຫຼາຍເທົ່າໃດກໍ່ຍິ່ງເຮັດໃຫ້ອົງກອນປະສົບຄວາມສຳເລັດໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ ເຊິ່ງມັນກໍ່ກົງກັບເປົ້າໝາຍຂອງການບໍລິຫານຊັບພະຍາກອນບຸກຄົນໃນຍຸກປັດຈຸບັນຕໍ່ເນື່ອງເຖິງອະນາຄົດວ່າຈະຕ້ອງຫາວິທີການທີ່ຈະດຶງດູດ ແລະ ເກັບຮັກສາພະນັກງານທີ່ເປັນ Talent ( ຄວາມສາມາດພິເສດ ...
ອ່ານຕໍ່
ສະຫວັດດີການແປກໃໝ່ທີ່ໜ້າສົນໃຈ

ສະຫວັດດີການແປກໃໝ່ທີ່ໜ້າສົນໃຈ

Business, business management
ເລື່ອງຂອງສະຫວັດດີການພະນັກງານກໍ່ເປັນອີກເລື່ອງເຊິ່ງໃນປັດຈຸບັນ ບໍລິສັດຂະໜາດໃຫຍ່ເລີ່ມຫັນມາໃຫ້ຄວາມສຳຄັນເລື່ອງນີ້ກັນຫຼາຍຂຶ້ນ ສາເຫດຄື: ເລື່ອງຂອງການບໍລິຫານຄ່າຈ້າງເງິນເດືອນນັ້ນເລີ່ມແຂ່ງຂັນກັນໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ປັບຂໍ້ຂັດແຍ່ງຕ່າງໆໜ້ອຍລົງໄປຫຼາຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ບໍລິສັດກໍ່ເລີຍຫັນໄປເອົາເລື່ອງຂອງສະຫວັດດີການພະນັກງານມາໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຫຼາຍຂຶ້ນ. ທັງນີ້, ກໍ່ເພື່ອໃຫ້ສາມາດດຶງດູດ ແລະ ຮັກສາຄົນເກັ່ງໆໄວ້ໄດ້ ແລະ ທຸກວັນນີ້ກໍ່ມີຮູບແບບສະຫວັດດີການແປກໆໃໝ່ໆທີ່ເບິ່ງແລ້ວບໍ່ໜ້າຈະມີກໍ່ເລີ່ມມີໃຫ້ກັບພະນັກງານຫຼາຍຂຶ້ນ. ທີ່ນີ້ໄດ້ລວບລວມລັກສະນະຂອງສະຫວັດດີການແປກໆທີ່ມີການໃຫ້ບໍລິການ ...
ອ່ານຕໍ່
Loading...