ມຸມບໍລິຫານ

ສະຕາບັກ ບືນເຮັດວຽກແຫ່ງທີ 3  ເປັນຫຍັງຕ້ອງວ່າແນວນັ້ນ ບົດນີ້ມີຄໍາຕອບ

ສະຕາບັກ ບືນເຮັດວຽກແຫ່ງທີ 3 ເປັນຫຍັງຕ້ອງວ່າແນວນັ້ນ ບົດນີ້ມີຄໍາຕອບ

ໃນປີ 1971 ຮ້ານກາເຟ Starbucks ໄດ້ຖືກກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນທີ່ເມືອງ seattle ລັດ Washington ປະເທດສະຫະລັດອາເມຣິກາ ເຊິ່ງໃນເວລານັ້ນບໍ່ມີໃຜຈະຄິດວ່າຮ້ານກາເຟນີ້ຈະມີສາຂາຫຼາຍເຖິງ 16.858 ຮ້ານ ຢູ່ 50 ປະເທດໃນທົ່ວໂລກ ...
ອ່ານຕໍ່
ຜູ້ປະກອບການຄວນປັບຕົວແນວໃດ ໃຫ້ອົງກອນຢູ່ລອດ?

ຜູ້ປະກອບການຄວນປັບຕົວແນວໃດ ໃຫ້ອົງກອນຢູ່ລອດ?

ສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າມີຜົນກະທົບຢ່າງໜັກໜ່ວງສຳລັບທຸລະກິດເຟີນີເຈີໄມ້ ເມື່ອລັດຖະບານສັ່ງຫ້າມສົ່ງອອກໄມ້ທຸກປະເພດ ຫຼາຍແຂວງກໍ່ໄດ້ສັ່ງຍຸບຫຼາຍໂຮງງານ ແລະ ປົດພະນັກງານຈຳນວນຫຼາຍຕາມໂຮງງານໄມ້ຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ແຂວງຄຳມ່ວນ, ບໍລິຄຳໄຊ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ອີກຫຼາຍແຂວງທີ່ມີໂຮງງານເຟີນີເຈີທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ແລະ ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ, ສາເຫດຂອງລັດຖະບານເພື່ອປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ ແລະ ...
ອ່ານຕໍ່
ບໍລິສັດ ຊີມັງລາວ ມະຫາຊົນ ເປີດການຊື້-ຂາຍຫຸ້ນຄັ້ງທຳອິດ ໃນລາຄາ 2,500 ກີບຕໍ່ຫຸ້ນ.

ບໍລິສັດ ຊີມັງລາວ ມະຫາຊົນ ເປີດການຊື້-ຂາຍຫຸ້ນຄັ້ງທຳອິດ ໃນລາຄາ 2,500 ກີບຕໍ່ຫຸ້ນ.

ບໍລິສັດ ຊີມັງລາວ ມະຫາຊົນ ເປັນບໍລິສັດທີ 7 ທີ່ເຂົ້າມາຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ໂດຍແມ່ນບໍລິສັດ ຫຼັກຊັບ ລາວ-ຈີນ ເປັນຜູ້ປຶກສາດ້ານການເງິນ ແລະ ຜູ້ຄ້ຳປະກັນຈັດຈຳໜ່າຍ, ເຊິ່ງໄດ້ເປີດການແລກປ່ຽນຊື້-ຂາຍຫຸ້ນຄັ້ງທຳອິດໃນລາຄາ 2,500 ກີບຕໍ່ຫຸ້ນ ...
ອ່ານຕໍ່
ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ  ຄວນສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຕົນເອງ

ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ຄວນສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຕົນເອງ

Business, business management
ຜູ້່ປະກອບການທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ( SMEs ) ເຖິງເວລາທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຕື່ນຕົວຄັ້ງໃໝ່ ເພື່ອປັບສະພາບເຂົ້າສູ່ຍຸກເຕັກໂນໂລຊີທີ່ມີຄວາມທັນສະໄໝ, ໃຫ້ຢູ່ໃນທ່າທີ່ສ້າງຄວາມໄດ້ປຽບຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜູ້ປະກອບການໃນຫຼາຍຂະແໜງການທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກອົງການຕ່າງໆມາຍາວນານ ພາຍຫຼັງທີ່ຫຼາຍອົງການຊ່ວຍເຫຼືອໄດ້ຫຼຸດງົບການຊ່ວຍເຫຼືອລົງຕາມ ຄວາມເປັນຈິງອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ຜູ້ປະກອບການທີ່ຍັງບໍ່ທັນມີແນວຄິດທີ່ຢາກຈະຢູ່ໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ. ທ່ານ ນາງ ທິພາພອນ ...
ອ່ານຕໍ່
ຜູ້ນຳທີ່ດີຕ້ອງໃຊ້ພະນັກງານໃຫ້ເປັນ

ຜູ້ນຳທີ່ດີຕ້ອງໃຊ້ພະນັກງານໃຫ້ເປັນ

Business, business management
ຄວາມຈິງແລ້ວຜູ້ນຳທີ່ດີຈະຕ້ອງຮູ້ໃນສິ່ງທີ່ພະນັກງານເຮັດ ຫຼື ບໍ່? ການອະທິບາຍແບ່ງເປັນ 2 ຢ່າງໃຫຍ່ໆຄື: 1). ເຊື່ອວ່າຜູ້ນຳທີ່ດີຈະຕ້ອງຮູ້ ແລະ ເຮັດທຸກຢ່າງເປັນຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນແລ້ວຈະຖືກພະນັກງານຕົວະໄດ້ງ່າຍໆ ເພາະດ້ວຍຄວາມບໍ່ຮູ້ວ່າວຽກນັ້ນຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? ແລະ ຢ່າງທີ; 2). ເບິ່ງກົງກັນຂ້າມກັນ ...
ອ່ານຕໍ່
ການບໍລິຫານ “ ຄົນ ” ດ້ວຍລະບົບ ອາວຸໂສຫຼາຍເກີນໄປຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນ?

ການບໍລິຫານ “ ຄົນ ” ດ້ວຍລະບົບ ອາວຸໂສຫຼາຍເກີນໄປຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນ?

Business, business management
ເລື່ອງຂອງລະບົບອາວຸໂສໃນການບໍລິຫານ “ ຄົນ ” ນັ້ນຍັງຄົງຕັດບໍ່ຂາດ ບໍ່ວ່າອົງກອນນັ້ນຈະມີການປັບປຸງລະບົບການບໍລິຫານຄົນໃຫ້ມີຄວາມຍຸຕິທຳຕາມຜົນງານແລ້ວກໍ່ຕາມ, ແຕ່ກໍ່ຍັງຄົງມີເລື່ອງຂອງອາວຸໂສປະປົນຢູ່, ແຕ່ໃນບາງອົງກອນນັ້ນເລື່ອງຂອງລະບົບອາວຸໂສກັບການບໍລິຫານຄົນນັ້ນເປັນສິ່ງທີ່ແຍກກັນບໍ່ອອກເລີຍ ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງບໍລິຫານດ້ວຍລະບົບອາວຸໂສກັນໄປໝົດ ໂດຍບໍ່ເບິ່ງເລື່ອງຂອງໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ບໍ່ເບິ່ງເລື່ອງຂອງຜົນງານເລີຍ ຖ້າເຮົາບໍລິຫານຄົນດ້ວຍລະບົບແບບນີ້ໄປດົນໆສິ່ງທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນຕາມມາ ຄື: ...
ອ່ານຕໍ່
5 ເລື່ອງ ທີ່ຜູ້ບໍລິຫານບໍ່ຄວນເບິ່ງຂ້າມ

5 ເລື່ອງ ທີ່ຜູ້ບໍລິຫານບໍ່ຄວນເບິ່ງຂ້າມ

Business, business management
ໃນຊີວິດການເຮັດວຽກຖ້າມື້ໜຶ່ງທ່ານມີໂອກາດໄດ້ກ້າວຂຶ້ນໄປເປັນຜູ້ບໍລິຫານ ຫຼື ຫົວໜ້າຄົນແລ້ວ, ທັກສະສຳຄັນທີ່ຄວນຕ້ອງມີນອກເໜືອໄປຈາກການເຮັດວຽກ ຫຼື ໜ້າທີ່ຕົນເອງໃຫ້ດີທີ່ສຸດແລ້ວນັ້ນຄື “ ບໍລິຫານຄົນ ” ເພາະເຈົ້າມີລູກນ້ອງທີ່ຕ້ອງເບິ່ງແຍງ ແລະ ຮັບຜິດຊອບຢູ່ນໍາເພື່ອໃຫ້ລະບົບການເຮັດວຽກຂອງບໍລິສັດເປັນໄປຢ່າງລື່ນໄຫຼ. ແຕ່ເນື່ອງຈາກຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຕົວບຸກຄົນບາງຄັ້ງຈຶ່ງພົບເຫັນເປັນເລື່ອງທີ່ຫຍຸ້ງຍາກພໍສົມຄວນ ໂດຍສະເພາະໃນປະເທດເຮົາທີ່ມັກພົບບັນຫາດ້ານບຸກຄະລາກອນຂາດປະສິດທິພາບເຮັດໃຫ້ຜູ້ບໍລິຫານຕ້ອງເຈັບຫົວນຳ ຫຼື ...
ອ່ານຕໍ່
ຄວາມທ້າທາຍຂອງຜູ້ນຳ

ຄວາມທ້າທາຍຂອງຜູ້ນຳ

Business, business management
ເຮົາຄົງຈະເຫັນກັນຢູ່ວ່າການເປັນຜູ້ນຳນັ້ນອາດຈະບໍ່ຍາກ, ແຕ່ການເປັນຜູ້ນຳທີ່ດີນັ້ນມັນບໍ່ໄດ້ເປັນງ່າຍໆ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງການທີ່ຈະເປັນຜູ້ນຳທີ່ດີໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ການປ່ຽນແປງຂອງປັດໄຈແວດລ້ອມຕ່າງໆຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ, ຜູ້ນໍາໃນທຸກລະດັບ ແລະ ອົງກອນທຸກປະເພດຕ້ອງປະເຊີນກັບ ຄວາມທ້າທາຍຕ່າງໆຕະຫຼອດເວລາ. ຈາກຜົນວິໄຈຂອງ Center For Creative Leadership ເຊິ່ງເປັນໜ່ວຍງານອິດສະຫຼະທີ່ສຶກສາ ແລະ ເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບການພັດທະນາຜູ້ນຳ ...
ອ່ານຕໍ່
ປ່ຽນວຽກໃໝ່ຮຽກເງິນເດືອນເທົ່າໃດໃຫ້ມີຄວາມສຸກ?

ປ່ຽນວຽກໃໝ່ຮຽກເງິນເດືອນເທົ່າໃດໃຫ້ມີຄວາມສຸກ?

Business, business management
ໜຶ່ງໃນຫຼາຍໆເຫດຜົນທີ່ຄົນເຮັດວຽກສ່ວນໃຫຍ່ເລືອກທີ່ຈະປ່ຽນວຽກ ຄື: ເງິນເດືອນປັດຈຸບັນບໍ່ພໍໃຊ້, ແຕ່ການຈະລໍໃຫ້ເງິນເດືອນຂຶ້ນກໍ່ຄົງບໍ່ທັນການ, ຈະຫາວຽກພິເສດເຮັດເພີ່ມອາດຈະເມື່ອຍເກີນໄປ ເພາະວຽກງານທີ່ເຮັດຢູ່ທຸກມື້ນີ້ກໍ່ເມື່ອຍຢູ່ແລ້ວຈະເອົາເວລາໃດໄປເຮັດວຽກເພີ່ມ. ເຖິງວ່າຢາກຈະໄດ້ເງິນເພີ່ມກໍ່ຕາມ ບາງຄົນຄິດວ່າເມື່ອປ່ຽນວຽກໃໝ່ແລ້ວຈະມີໂອກາດຕໍ່ລອງເງິນເດືອນໄດ້ງ່າຍກວ່າເກົ່າ, ການຕໍ່ລອງເງິນເດືອນກັບຫົວໜ້າຄົນປັດຈຸບັນເປັນເລື່ອງທີ່ເຮັດໄດ້ຂ້ອນຂ້າງຍາກກວ່າ ເພາະຕ້ອງເອົາຜົນງານເຂົ້າແລກ, ຖ້າຈະໃຫ້ເງິນເດືອນຄ່ອຍໆເພີ່ມຂຶ້ນເອງກໍ່ຕ້ອງລໍຖ້າດົນ, ແຕ່ຖ້າລໍບໍ່ໄດ້ກໍ່ປ່ຽນວຽກໃໝ່ໜ້າຈະເຮັດໄດ້ງ່າຍກວ່າ. ເຖິງວ່າການຕັດສິນໃຈປ່ຽນວຽກໃໝ່ເປັນສິ່ງທີ່ເຮັດໄດ້ງ່າຍກວ່າແຕ່ກໍ່ຕ້ອງມີວິທີການທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື, ບໍ່ແມ່ນວ່າພໍເຮົາບອກເຫດຜົນໄປແລ້ວເຂົາເຈົ້າຈະຍອມຮັບເຮົາເຂົ້າເຮັດວຽກພ້ອມກັບເງິນເດືອນໃໝ່ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໄດ້ງ່າຍໆ, ເຮົາຕ້ອງເຮັດໃຫ້ຫົວໜ້າຄົນໃໝ່ເກີດຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ, ...
ອ່ານຕໍ່
Loading...