ທຸລະກິດ

ລັດມີນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມ ແລະ ຫຼັກການດຳເນີນກ່ຽວກັບວຽກງານການກໍ່ສ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ ຄືແນວໃດ?

ລັດມີນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມ ແລະ ຫຼັກການດຳເນີນກ່ຽວກັບວຽກງານການກໍ່ສ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ ຄືແນວໃດ?

Business, business trip
ຄໍລຳ ຮູ້ຄູ່ທຸລະກິດ ມື້ນີ້ຈະຂໍນຳສະເໜີກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການກໍ່ສ້າງ ທີ່ປະກອບມີນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບວຽກງານກໍ່ສ້າງ, ຫຼັກການ, ພັນທະຂອງພົນລະເມືອງ, ຂອບເຂດການນຳໃຊ້ກົດໝາຍ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ ສະບັບເລກທີ 05/ສພຊ ລົງວັນທີ 26 ພະຈິກ 2009 ...
Read More
ສະຕາບັກ ບືນເຮັດວຽກແຫ່ງທີ 3  ເປັນຫຍັງຕ້ອງວ່າແນວນັ້ນ ບົດນີ້ມີຄໍາຕອບ

ສະຕາບັກ ບືນເຮັດວຽກແຫ່ງທີ 3 ເປັນຫຍັງຕ້ອງວ່າແນວນັ້ນ ບົດນີ້ມີຄໍາຕອບ

ໃນປີ 1971 ຮ້ານກາເຟ Starbucks ໄດ້ຖືກກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນທີ່ເມືອງ seattle ລັດ Washington ປະເທດສະຫະລັດອາເມຣິກາ ເຊິ່ງໃນເວລານັ້ນບໍ່ມີໃຜຈະຄິດວ່າຮ້ານກາເຟນີ້ຈະມີສາຂາຫຼາຍເຖິງ 16.858 ຮ້ານ ຢູ່ 50 ປະເທດໃນທົ່ວໂລກ ...
Read More
ຜູ້ປະກອບການຄວນປັບຕົວແນວໃດ ໃຫ້ອົງກອນຢູ່ລອດ?

ຜູ້ປະກອບການຄວນປັບຕົວແນວໃດ ໃຫ້ອົງກອນຢູ່ລອດ?

ສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າມີຜົນກະທົບຢ່າງໜັກໜ່ວງສຳລັບທຸລະກິດເຟີນີເຈີໄມ້ ເມື່ອລັດຖະບານສັ່ງຫ້າມສົ່ງອອກໄມ້ທຸກປະເພດ ຫຼາຍແຂວງກໍ່ໄດ້ສັ່ງຍຸບຫຼາຍໂຮງງານ ແລະ ປົດພະນັກງານຈຳນວນຫຼາຍຕາມໂຮງງານໄມ້ຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ແຂວງຄຳມ່ວນ, ບໍລິຄຳໄຊ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ອີກຫຼາຍແຂວງທີ່ມີໂຮງງານເຟີນີເຈີທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ແລະ ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ, ສາເຫດຂອງລັດຖະບານເພື່ອປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ ແລະ ...
Read More
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທຸລະກຳທາງເອເລັກໂຕຣນິກ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທຸລະກຳທາງເອເລັກໂຕຣນິກ

Business, business trip
ຄໍລຳ ຮູ້ຄູ່ທຸລະກິດ ໃນມື້ນີ້ຜູ້ຂຽນຈະຂໍນຳສະເໜີກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທຸລະກຳທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ສະບັບເລກທີ 20/ສພຊ ລົງວັນທີ 7 ທັນວາ 2012. + ໝວດທີ 1 ສັນຍາທາງເອເລັກ ໂຕຣນິກ ...
Read More
ບໍລິສັດ ຊີມັງລາວ ມະຫາຊົນ ເປີດການຊື້-ຂາຍຫຸ້ນຄັ້ງທຳອິດ ໃນລາຄາ 2,500 ກີບຕໍ່ຫຸ້ນ.

ບໍລິສັດ ຊີມັງລາວ ມະຫາຊົນ ເປີດການຊື້-ຂາຍຫຸ້ນຄັ້ງທຳອິດ ໃນລາຄາ 2,500 ກີບຕໍ່ຫຸ້ນ.

ບໍລິສັດ ຊີມັງລາວ ມະຫາຊົນ ເປັນບໍລິສັດທີ 7 ທີ່ເຂົ້າມາຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ໂດຍແມ່ນບໍລິສັດ ຫຼັກຊັບ ລາວ-ຈີນ ເປັນຜູ້ປຶກສາດ້ານການເງິນ ແລະ ຜູ້ຄ້ຳປະກັນຈັດຈຳໜ່າຍ, ເຊິ່ງໄດ້ເປີດການແລກປ່ຽນຊື້-ຂາຍຫຸ້ນຄັ້ງທຳອິດໃນລາຄາ 2,500 ກີບຕໍ່ຫຸ້ນ ...
Read More
ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ  ຄວນສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຕົນເອງ

ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ຄວນສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຕົນເອງ

Business, business management
ຜູ້່ປະກອບການທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ( SMEs ) ເຖິງເວລາທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຕື່ນຕົວຄັ້ງໃໝ່ ເພື່ອປັບສະພາບເຂົ້າສູ່ຍຸກເຕັກໂນໂລຊີທີ່ມີຄວາມທັນສະໄໝ, ໃຫ້ຢູ່ໃນທ່າທີ່ສ້າງຄວາມໄດ້ປຽບຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜູ້ປະກອບການໃນຫຼາຍຂະແໜງການທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກອົງການຕ່າງໆມາຍາວນານ ພາຍຫຼັງທີ່ຫຼາຍອົງການຊ່ວຍເຫຼືອໄດ້ຫຼຸດງົບການຊ່ວຍເຫຼືອລົງຕາມ ຄວາມເປັນຈິງອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ຜູ້ປະກອບການທີ່ຍັງບໍ່ທັນມີແນວຄິດທີ່ຢາກຈະຢູ່ໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ. ທ່ານ ນາງ ທິພາພອນ ...
Read More
ຜູ້ທີ່ຈະດຳເນີນກ່ຽວກັບປ້າຍຕ້ອງຂຶ້ນທະບຽນ ນຳຂະແໜງ ອຄ ຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ

ຜູ້ທີ່ຈະດຳເນີນກ່ຽວກັບປ້າຍຕ້ອງຂຶ້ນທະບຽນ ນຳຂະແໜງ ອຄ ຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ

Business, business trip
ຄໍລຳ ຮູ້ຄູ່ທຸລະກິດ ໃນມື້ນີ້ຈະນຳສະເໜີກ່ຽວກັບການດຳເນີນກິດຈະການກ່ຽວກັບປ້າຍ, ເງື່ອນໄຂດຳເນີນກິດຈະການກ່ຽວກັບປ້າຍ, ຜູ້ດຳເນີນກິດຈະການກ່ຽວກັບປ້າຍ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກິດຈະການກ່ຽວກັບປ້າຍ ແລະ ການປ່ຽນແປງກິດຈະການກ່ຽວກັບປ້າຍທີ່ລະບຸໃນດຳລັດວ່າດ້ວຍປ້າຍຂອງລັດຖະບານ ສະບັບເລກທີ 36/ລບ ລົງວັນທີ 29 ມັງກອນ 2016. ◆ ...
Read More
ການກຳນົດເນື້ອໃນ, ສີພື້ນ,  ຕົວໜັງສື ແລະ ຂະໜາດຂອງປ້າຍ

ການກຳນົດເນື້ອໃນ, ສີພື້ນ, ຕົວໜັງສື ແລະ ຂະໜາດຂອງປ້າຍ

Business, business trip
ຄໍລຳ ຮູ້ຄູ່ທຸລະກິດ ໃນມື້ນີ້ຈະນຳສະເໜີກ່ຽວກັບການຂຽນເນື້ອໃນຂອງປ້າຍແຕ່ລະຊະນິດທີ່ຕິດໃນຫ້ອງການຕ່າງໆ ແລະ ການຂຽນເນື້ອໃນປ້າຍວິສາຫະກິດ, ສີພື້ນ ແລະ ຕົວໜັງ​ສືຂອງປ້າຍ, ຂະໜາດຂອງປ້າຍທີ່ລະບຸໃນດຳລັດວ່າດ້ວຍປ້າຍຂອງລັດຖະບານ ສະບັບເລກທີ 36/ລບ ລົງວັນທີ 29 ມັງກອນ 2016 ...
Read More
ການດຳເນີນທຸລະກິດແລກປ່ຽນເງິນຕາ  ຕ້ອງມີທຶນຈົດທະບຽນຈຳນວນເທົ່າໃດ?

ການດຳເນີນທຸລະກິດແລກປ່ຽນເງິນຕາ ຕ້ອງມີທຶນຈົດທະບຽນຈຳນວນເທົ່າໃດ?

Business, business trip
ຄໍລຳ ຮູ້ຄູ່ທຸລະກິດ ໃນມື້ນີ້ຜູ້ຂຽນຈະນຳສະເໜີກ່ຽວກັບການດຳເນີນທຸລະກິດແລກປ່ຽນເງິນຕາ ທີ່ປະກອບດ້ວຍທຶນຈົດທະບຽນ, ການນຳໃຊ້ທຶນຈົດທະບຽນ, ການເພີ່ມທຶນຈົດທະບຽນ, ການຊື້ - ຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດທີ່ລະບຸໃນຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການດຳເນີນທຸລະກິດແລກປ່ຽນເງິນຕາ ສະບັບເລກທີ 529/ທຫລ ລົງວັນທີ 1 ກໍລະກົດ 2016 ...
Read More
ຜູ້ນຳທີ່ດີຕ້ອງໃຊ້ພະນັກງານໃຫ້ເປັນ

ຜູ້ນຳທີ່ດີຕ້ອງໃຊ້ພະນັກງານໃຫ້ເປັນ

Business, business management
ຄວາມຈິງແລ້ວຜູ້ນຳທີ່ດີຈະຕ້ອງຮູ້ໃນສິ່ງທີ່ພະນັກງານເຮັດ ຫຼື ບໍ່? ການອະທິບາຍແບ່ງເປັນ 2 ຢ່າງໃຫຍ່ໆຄື: 1). ເຊື່ອວ່າຜູ້ນຳທີ່ດີຈະຕ້ອງຮູ້ ແລະ ເຮັດທຸກຢ່າງເປັນຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນແລ້ວຈະຖືກພະນັກງານຕົວະໄດ້ງ່າຍໆ ເພາະດ້ວຍຄວາມບໍ່ຮູ້ວ່າວຽກນັ້ນຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? ແລະ ຢ່າງທີ; 2). ເບິ່ງກົງກັນຂ້າມກັນ ...
Read More
Loading...