ບໍລິການ ແລະ ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

ຈຳປາໄອທີບໍລິການອຸປະກອນໄອທີຊັ້ນນຳຂອງໂລກ

ເນື່ອງໃນໂອກາດຄົບຮອບ 3 ປີໃນການເປິດກິດຈະການຮ້ານ ຈຳປາໄອທີ ໜັງສືພິມຂອງເຮົາໄດ້ມີໂອກາດເຂົ້າສຳພາດ ທ່ານ ນາງ ວິນາ ຍົມມະລາດ ຜູ້ອຳນວຍການຂອງຮ້ານໄດ້ຮູ້ວ່າ: ຮ້ານຈຳປາໄອທີແມ່ນໄດ້ເປິດກິດຈະການມາຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນທົ່ວໄປເຊັ່ນ: ນັກສຶກສາ, ບໍລິສັດ ແລະ ບັນດາອົງກອນຕ່າງໆມາເປັນເວລາ 3 ປີແລ້ວ ໂດຍໃນໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນເປັນພຽງຮ້ານນ້ອຍໆທີ່ຍັງບໍ່ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກ ແຕ່ຍ້ອນຄວາມຕັ້ງໃຈ ແລະ ...
Read More