ຄໍລໍາ

ສິ່ງທ້າທາຍສຳລັບການພັດທະນາຕົນເອງຂອງບຸກຄະລາກອນ

ຊັບພະຍາກອນມະນຸດແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນທີ່ສຸດຕໍ່ອົງກອນ ເຖິງວ່າອົງກອນຈະປະກອບມີປັດໄຈຕ່າງໆຫຼາຍປະການ ເຊັ່ນ: ເຄື່ອງຈັກ, ເຄື່ອງໃຊ້, ອາຄານ, ສະຖານທີ່, ເງິນທຶນ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີເພື່ອໃຊ້ເຂົ້າໃນການດຳເນີນວຽກງານກໍ່ຕາມ ແຕ່ຫາກບໍ່ມີຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ຫຼື ບຸກຄະລາກອນທີ່ເປັນຜູ້ບັນຊາ, ນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືເຫຼົ່ານັ້ນກໍ່ຈະບໍ່ສ້າງໃຫ້ເກີດມີການຜະລິດ ຫຼື ການດຳເນີນງານໄດ້, ຊັບພະຍາກອນມະນຸດຈຶ່ງເປັນສູນກາງຂອງກິດຈະກຳທັງໝົດຂອງອົງກອນ ແລະ ເປັນຝ່າຍຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ອົງກອນສາມາດປະຕິບັດພາລະກິດໃຫ້ບັນລຸຕາມຈຸດປະສົງທີ່ກຳນົດໄວ້. ສິ່ງສຳຄັນອີກຢ່າງໜຶ່ງຂອງບຸກຄະລາກອນທີ່ສາມາດສົມທຽບໄດ້ຄືກັນກັບລູກກຸນແຈເພື່ອໄຂ ...
Read More

ບັນຫາທີ່ດິນເປັນບັນຫາສັງຄົມ

ນຫາທີ່ດິນ ເປັນປະກົດການໜຶ່ງທີ່ຮືຮາກັນໃນສັງຄົມ ບໍ່ວ່າແຕ່ຢູ່ໃນຕົວເມືອງຕະຫຼອດເຖິງຊາວບ້ານປ່າຂາດອນກໍ່ເປັນເລື່ອງເປັນລາວກັນໃນຂັ້ນຄອບຄົວ, ກ້າວສູ່ສານຕໍ່າສານສູງ, ລະ ຫວ່າງລັດກັບປະຊາຊົນ, ລະຫວ່າງຊາວບ້ານດ້ວຍກັນ, ລະຫວ່າງລູກກັບພໍ່ແມ່, ກັບຍາດຕິພີ່ນ້ອງ... ຈົນຂັ້ນອາຄາດບາດໝາງ, ກາຍເປັນຄະດີລະດັບຊາດຖັດຈາກຄະດີການຢ່າຮ້າງ. ໃນນີ້, ຍັງລວມໄປເຖິງບັນຫາການອອກໃບຕາດິນຊໍ້າຊ້ອນ ແລະ ການຊື້ - ຂາຍກໍາມະສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ. ຕໍ່ບັນຫາດັ່ງກ່າວ ທ່ານ ສົມມາດ ...
Read More

ຄວາມ​ຮັບ​ຮູ້​ກ່ຽວ​ກັບ​ກົດ​ໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ຕ້ານການ​ຄ້າ​ມະ​ນຸດ

ຫົວຂໍ້: ສັງຄົມໃນປະຈຸບັນມີບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ໜຶ່ງໃນນັ້ນມີບັນຫາການຄ້າມະນຸດ ສຳລັບໃນກໍລະນີນີ້ຈະມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ໜ້າກົດໝາຍຄືແນວໃດ? ຜູ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດຈະຕ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ວຍກັນ ຫຼື ບໍ່ ?. ຕອບ : ສປປ ລາວ ກໍ່ເປັນປະເທດໜຶ່ງທີ່ປະສົບກັບບັນຫາການຄ້າມະນຸດເຊັ່ນກັນກັບຫຼາຍໆປະເທດໃນພາກພື້ນກໍ່ຄືໃນໂລກ. ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມເຖິງຈະຢູ່ໃນອັດຕາສ່ວນສູງ ຫຼື ຕ່ຳບັນຫາການຄ້າມະນຸດແມ່ນ ຖືວ່າເປັນບັນຫາທີ່ ສປປ ລາວ ...
Read More

ສິ່ງທີ່ພົ້ນເດັ່ນ ແລະ ທ້າທາຍຕໍ່ຂະແໜງການເງິນ

ທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ໄດ້ລາຍງານສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ສົກປີ 2015 - 2016, ການຈັດສັນແຜນງົບປະມານໃນໄລຍະ 3 ເດືອນຂ້າມຜ່ານທ້າຍປີ 2016, ແຜນງົບປະມານໄລຍະ 4 ປີ ( 2017 - ...
Read More

ຄວາມ​ຮູ້​ພື້ນຖານ​ກ່ຽວກັບ​ລັດຖະທຳ​ມະນູນ

ລັດຖະທຳມະນູນ ສະບັບປັບປຸງ ໄດ້ຖືກຮັບຮອງເອົາໃນກອງປະຊຸມ ສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3 ຂອງ ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ V ໃນວັນທີ 6 ພຶດສະພາ 2003 ແລະປະທານປະເທດແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ປະກາດໃຊ້ ໃນວັນທີ 28 ພຶດສະພາ 2003 ຊຶ່ງປະກອບມີ 11 ໝວດ ແລະ 98 ມາດຕາ. ຄວາມໝາຍສຳຄັນຂອງ ລັດຖະທຳມະນູນ. ສາມສິບກວ່າປີ ແຫ່ງການບູລະນະ ແລະ ສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດພາຍໃຕ້ການນຳພາອັນສະຫຼາດ ສ່ອງໄສ, ປີຊາສາມາດຂອງພັດປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ອັນໄດ້ໄຂສັງກາດໃໝ່ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ເຮັດໃຫ້ບັນດາພື້ນຖານໂຄງລ່າງທາງສດ້ານການຈັດຕັ້ງຂອງ ສປປ ລາວ ແຕ່ສູນກາງ ລົງຮອດທ້ອງຖິ່ນ ມີຄວາມໜັກແໜ້ນ, ເຂັ້ມແຂງ, ພື້ນຖານທາງດ້ານເສດຖະກິດມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ສັງຄົມມີຄວາມ ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ,ສະຫງົບ, ສີວິໄລ, ຍຸຕິທຳ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່ານັບມື້ ດີຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ. ຄຽງຄູ່ກັບການດຳເນີນແນວທາງການປ່ຽນແປງໃໝ່ຢ່າງຮອບດ້ານທີ່ມີຫຼັກການຂອງພັກນັ້ນ ໃນປີ 1986 ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ IVຂອງພັກ ໄດ້ມີການກຳນົດ ແລະ ວາງແນວທາງການປ່ຽນແປງໃໝ່ ໃນແນວທາງໄດ້ວາງຍຸດທະສາດ ການຫັນການຄຸ້ມຄອງລັດ, ຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມດ້ວຍມະຕິ, ຄຳສັ່ງໃນເມື່ອກ່ອນ ມາຄຸ້ມຄອງລັດ, ຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ດ້ວຍລັດຖະທຳມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ ເທື່ອລະກ້າວ ແລະ ຈະສ້າງ ສປປ ລາວ ໃຫ້ເປັນລັດແຫ່ງກົດໝາຍ. ການຄຸ້ມຄອງລັດ, ຄຸ້ມຄອງເສດຖະ       ກິດ-ສັງຄົມ ດ້ວຍລັດຖະທຳມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ ແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນ ແລະ ພາວະວິໄສ ເພື່ອກຳນົດບັນທັດ ຖານ ສຳລັບການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ການດຳລົງຊີວິດຂອງຄົນຢູ່ໃນສັງຄົມ. ສະນັ້ນ, ການພັດທະນາກົດໝາຍໃຫ້ເປັນ ລະບົບ ແນໃສ່ດັດປັບສາຍພົວພັນສັງຄົມໃນສະພາບປັດຈຸບັນ ຊຶ່ງເອີ້ນກັນວ່າຍຸກໂລກາພິວັດ ທີ່ມີທັງການແກ່ງແຍ່ງ ແຂ່ງຂັນກັນສູງນີ້ ມັນຍິງມີຄວາມຈຳເປັນ ຕ້ອງໄດ້ມີການສ້າງ ແລະພັດທະນາກົດໝາຍ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຍຸກ ສະໄໝ ທັງນີ້ກໍເພື່ອສ້າງຄວາມໝັ້ນຄົງໃຫ້ແກ່ການຄຸ້ມຄອງສັງຄົມ, ສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃຫ້ແກ່ການພົວພັນຮ່ວມມື ກັບພາກພື້ນ, ສາກົນ, ດຶງດູດນັກລົງທຶນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າມາລົງທຶນໃສ່ທຸກຂະແໜງການຜະລິດ, ທຸລະກິດ ໃນ ສປປ ລາວ ໃຫ້ນັບມື້ກວ້າງຂວາງ. ອັນທີ່ສະແດງໃຫ້ພວກເຮົາມີຄວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈ ແລະ ເຫັນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ ແມ່ນໃນຊ່ວງໄລຍະ ຊາວກວ່າປີທີ່ຜ່ານມານີ້ ເລີ່ມແຕ່ 15 ສິງຫາ 1991ເປັນຕົ້ນມາ ພາຍາຫຼັງທີ່ໄດ້ຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ ລັດຖະທຳມະນູນ ແລະບັນດາກົດໝາຍຂະແໜງຕ່າງໆຈຳນວນໜຶ່ງແລ້ວ ເຫັນໄດ້ວ່າກົດໝາຍ ມີບົດບາດ ທີ່ພົ້ນ ເດັ່ນຢູ່ໃນສັງຄົມ, ກາຍເປັນເຄື່ອງມືອັນສຳຄັນໃຫ້ແກ່ພະນັກງານປົກປ້ອງກົດໝາຍ, ເປັນບ່ອນອີງອັນເປັນພື້ນຖານ ໃຫ້ທຸກຂົງເຂດວຽກງານ ແລະເປັນສິ່ງຢັ້ງຢືນຕໍ່ສາກົນວ່າ ພວກເຮົາໄດ້ມີການຫັນປ່ຽນ ຈາກການຄຸ້ມຄອງລັດ,ຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ດ້ວຍມະຕິ, ຄຳສັ່ງ ມາຄຸ້ມຄອງລັດ, ຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ດ້ວຍລັດຖະທຳມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ ຊຶ່ງການຫັນປ່ຽນນີ້ແມ່ນການຫັນປ່ຽນທີ່ມີລັກສະນະວິທະຍາສາດ ທັງສອດຄ່ອງກັບກົດເກນຂອງລະບົບການປົກຄອງ ໃນລະບອບປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນ ຂອງປະເທດເຮົາ ຊຶ່ງໝາກຜົນຂອງລັດຖະທຳມະນູນ ແມ່ນໄດ້ມາຈາກການປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າຂອງທຸກອົງການຈັດຕັ້ງພັກ-ລັດ ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ, ທະຫານ, ຕຳຫຼວດແລະ ໄດ້ມາຈາກການປະກອບສ່ວນອັນໝົດຈິດ ໝົດໃຈຂອງ ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ. ປັດຈຸບັນວຽກງານການຄົ້ນຄວ້າ, ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາກົດໝາຍ ຂອງສປປ ລາວ ໄດ້ຢັ້ງຢືນໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນເຖິງຜົນສຳເລັດໃນບາດກ້າວທີ່ສຳຄັນເບື້ອງຕົ້ນ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ຈາກບັນດາພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງລັດ,ເອກະຊົນ, ນັກທຸລະກິດ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນນັບມື້ກວ້າງ ຂວາງຂຶ້ນແລະ ລັດຖະທຳມະນູນ ສະບັບປີ 1991 ໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ V ໃນວັນທີ 6 ພຶດສະພາ 2003 ແລະຖືກປະກາດໃຊ້ຕາມລັດຖະດຳລັດ ຂອງປະທານປະເທດ ໃນວັນທີ 28 ພຶດສະພາ2003. ຍ້ອນສະພາບເສດຖະກິດ ນັບມື້ຂະຫຍາຍຕົວ, ສາຍພົວພັນສັງຄົມ ມີການປ່ຽນແປງຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ, ໃນນັ້ນ ມີທັງດ້ານຕັ້ງໜ້າ ແລະ ດ້ານຫຍໍ້ທໍ້ ຄຽງຄູ່ກັນໄປຊຶ່ງເປັນກົດເກນໃນຂະບວນວິວັດຂອງສັງຄົມມະນຸດ ທີ່ບໍ່ອາດ ສາມາດຫຼີກລ້ຽງໄດ້;ແຕ່ເພື່ອດັດປັບສາຍພົວພັນເຫຼົ່ານັ້ນໃຫ້ເປັນໄປຢ່າງຖືກຕ້ອງຮັບປະກັນໃຫ້ສັງຄົມມີຄວາມ ສະຫງົບ, ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ສີວິໄລ ແລະ ຍຸຕິທຳນັ້ນລັດຖະທຳມະນູນ ມີບົດບາດ ແລະ ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ ສຳຄັນໃນການຕັດສິນ ເພື່ອສ້າງເງື່ອນໄຂ ແລະ ປະຖົມປັດໄຈໃຫ້ແກ່ການສ້າງສັງຄົມນິຍົມໃນອານາຄົດ, ຄວາມສຳຄັນ ຂອງລັດຖະທຳມະນູນ ສະແດງອອກດັ່ງນີ້: ລັດຖະທຳມະນູນກຳນົດຫຼັກການຂອງລະບອບປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນ. ລັດຖະທຳມະນູນ ແມ່ນແມ່ຂອງບັນດາຂະແໜງກົດໝາຍຕ່າງໆ, ເປັນກົດໝາຍສູງສຸດ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ເປັນກົດໝາຍພື້ນຖານຂອງລັດ ສະແດງເຖິງ ເຈດຈຳນົງຂອງຊົນຊັ້ນປົກຄອງ, ກຳນົດລະບອບການເມືອງ, ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ສິດ ແລະ ພັນທະພື້ນຖານຂອງພົນລະເມືອງ, ຫຼັກການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກົງຈັກລັດ, ລັດຖະທຳມະນູນ ແມ່ນນິຕິກຳທີ່ເປັນພື້ນຖານ ໃຫ້ແກ່ການກໍ່ສ້າງລະບົບກົດໝາຍ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ທຸກນິຕິກຳ ທີ່ສ້າງຂຶ້ນຕ້ອງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບລັດຖະທຳມະນູນ, ຊຶ່ງທາດແທ້ຂອງລັດຖະທຳມະນູນ ແມ່ນທາດແທ້ຊົນຊັ້ນຂອງລັດ, ແມ່ນບັນຫາຕົ້ນຕໍ ອຳນາດປົກຄອງຕົກມາໃນມືຂອງໃຜ ແລະຮັບໃຊ້ໃຜ ຂໍ້ນີ້ຕັດ ສິນຊີ້ຂາດເນື້ອໃນທັງໝົດ ຂອງລັດຖະທຳມະນູນ. ລັກສະນະຂອງລັດຖະທຳມະນູນ. ລັດຖະທຳມະນູນ ແມ່ນນິຕິກຳ ທີ່ມີລັກສະນະສັງລວມ ໝາຍຄວາມວ່າ ໄດ້ສະຫຼຸບສັງລວມບັນດໝາກຜົນ ທີ່ການປະຕິວັດຍາດມາໄດ້ ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງພັກ, ລະບຸແຈ້ງໄຊຊະນະອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງປະຊາຊົນເຮົາຍາດ ມາດໄດ້ໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ, ມັນສະຫຼຸບສັງລວມຄືນບັນດາໄລຍະທາງສຳຄັນຂອງປະຫວັດສາດຂອງປະເທດເຮົາ, ສະຫຼຸບບັນດາບົດຮຽນຂອງການປະຕິວັດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນມາໄດ້ໃນຂົງເຂດການເຄື່ອນໄຫວ ຕ່າງໆ ຂອງລັດທີ່ຈະໃຊ້ເປັນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການກໍ່ສ້າງລັດ. ລັດຖະທຳມະນູນມີລັກສະນະໂຄງການດຳເນີນງານ. ລັດຖະທຳມະນູນ ບໍ່ພຽງແຕ່ເລົ້າເຖິງບັນດາໝາກຜົນຂອງການປະຕິວັດເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຫາກຍັງຊີ້ໃຫ້ເຫັນ ທິດທາງກ້າວຂຶ້ນໃນອານາຄົດ, ກຳນົດສິ່ງທີ່ຈະຕ້ອງບັນລຸ ໃນກຳນົດເວລາອັນຍາວນານສົມຄວນ. ຢູ່ໃນຄຳນຳຂອງລັດຖະທຳມະນູນ ໄດ້ກຳນົດຈຸດໝາຍທີ່ຈະບັນລຸຄື ສ້າງປະເທດຊາດໃຫ້ເປັນປະເທດສັນຕິພາບ, ເອກະລາດ, ປະຊາທິປະໄຕ, ເອກະພາບ ແລະ ວັດຖະນາທາວອນ. ລັດຖະທຳມະນູນ ໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຄວາມມຸ້ງມາດປາຖະໜາ ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ໃນການສືບຕໍ່ ກໍ່ສ້າງ ແລະ ຂະຫຍາຍລະບອບປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນ, ສ້າງບັນດາປະຖົມປັດໄຈໃຫ້ແກ່ການສ້າງສັງຄົມນິຍົມ ໃນອານາຄົດ. ລັດຖະທຳມະນູນເຮັດໃຫ້ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ກາຍເປັນລະບອບຂອງລັດ. ລັດຖະທຳມະນູນ ຕິດພັນຢ່າງແໜັ້ນແຟ້ນກັບໜ້າທີ່ການເມືອງ, ກັບແນວທາງນະໂຍບາຍທີ່ມະຕິກອງ ປະຊຸມຕ່າງໆ ຂອງພັກວາງອອກ ໃນການສືບຕໍ່ສ້າງແລະ ຂະຫຍາຍລະບອບປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນ, ສ້າງບັນດາ ປະຖົມປັດໄຈ ໃຫ້ແກ່ການສ້າງສັງຄົມນິຍົມໃນອານາຄົດ. ເນື້ອໃນພື້ນຖານຂອງມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງພັກໄດ້ ກຳນົດເຂົ້າຢູ່ໃນລັດຖະທຳມະນູນ, ລັດໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກເປັນອັນລະອຽດເປັນກົດໝາຍ ພື້ນຖານ. ລັດຖະທຳມະນູນຂອງ ສປປ ລາວ ມີພາລະບົດບາດທັງປົກປັກຮັກສາ ແລະທັງກໍ່ສ້າງ ຄືປົກປັກຮັກສາລະ ບອບປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນ, ປົກປັກຮັກສາໝາກຜົນຂອງການປະຕິວັດ, ປາບປາມສັດຕູພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ, ທັງກໍ່ສ້າງລະບອບໃໝ່, ພື້ນຖານເສດຖະກິດໃໝ່, ວັດທະນະທຳອັນດີງາມ ເພື່ອສ້າງຄົນລຸ້ນໃໝ່ ໃຫ້ ເປັນພົນລະເມືອງດີ. ສະຫຼຸບລວມແລ້ວ ລັດຖະທຳມະນູນ ມີສາມໜ້າທີ່ພື້ນຖານທີ່ສຳຄັນຄື: ກ.     ໜ້າທີ່ດ້ານການເມືອງ ລັດຖະທຳມະນູນ ກຳນົດລະບອບການເມືອງ, ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ທາດແທ້ຊົນຊັ້ນ ຂອງອຳນາດລັດ, ແນວທາງການເມືອງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ສິດແລະ ພັນທະພື້ນຖານ ຂອງພົນລະເມືອງ, ຫຼັກການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກົງຈັກລັດ. ຂ.     ໜ້າທີ່ດ້ານກົດໝາຍ. ລັດຖະທຳມະນູນ ແມ່ນກົດໝາຍພື້ນຖານ, ແມ່ນໃຈກາງຂອງລະບົບກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ...
Read More

ແນວຄິດຊີ້ນຳຂອງ ປະທານ ໄກສອນ ພົມວິຫານ ກ່ຽວກັບວຽກງານການກໍ່ສ້າງຮາກຖານການເມືອງ

ທັດສະນະແນວຄິດຊີ້ນຳຂອງ ປະທານ ໄກສອນ ພົມວິຫານ ກ່ຽວກັບວຽກງານການກໍ່ສ້າງຮາກຖານການເມືອງນັບແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນຈົນສາມາດໝູນໃຊ້ເປັນບົດຮຽນທີ່ພົ້ນເດັ່ນໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ບາງຄຳເຫັນທີ່ສະແດງອອກດັ່ງນີ້: ຂະບວນການປະຕິວັດຂອງມະຫາຊົນ ເປັນບ່ອນຝຶກຝົນຫຼໍ່ຫຼອມພະນັກງານຂຶ້ນມາ ປະທານ ໄກສອນ ພົມວິຫານ ໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ: “ ບໍ່ຢ້ານວ່າຈະບໍ່ມີພະນັກງານ, ພຽງແຕ່ຮູ້ສ້າງຂະບວນການແລ້ວນຳເອົາພະນັກງານລົງສູ່ຂະບວນການຝຶກຝົນຫຼໍ່ຫຼອມໃນຂະບວນການວຽກງານຕົວຈິງກໍ່ຈະມີພະນັກງານຮູ້ບັນຊາ, ຮູ້ນຳພາວຽກງານທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນ ”. ປະທານ ໄກສອນ ...
Read More

ຄວາມ​ຮັບ​ຮູ້ ​ແລະ ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ກ່ຽວກັບ​ກົດໝາຍຄອບຄົວ

ເພື່ອນຜູ້ອ່ານທີ່ຮັກແພງ! ທ່ານຄົງຈະຮູ້ກັນດີແລ້ວວ່າ ຢູ່ ສປປ ລາວ ພວກເຮົາມີກົດໝາຍທີ່ສ້າງ, ຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ເປັນຈຳນວນຫຼາຍສະບັບ ບໍ່ວ່າຈະເປັນກົດໝາຍທີ່ນຳໃຊ້ແລ້ວ, ກົດໝາຍທີ່ມີປັບປຸງຄືນໃໝ່ ລວມທັງກົດໝາຍທີ່ສ້າງຂຶ້ນມາໃໝ່, ທັງໝົດເຫຼົ່ານັ້ນກໍ່ແມ່ນເພື່ອເປັນການດັດປັບສາຍພົວພັນໃນສັງຄົມ ເຮັດໃຫ້ສັງຄົມມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ສັງຄົມມີຄວາມສີວິໄລ ແລະ ຍຸຕິທຳ, ປະຕິບັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງຕາມກົດໝາຍໄດ້ກຳນົດໄວ້. ໃນສະບັບນີ້ ຜູ້ຂຽນຈະຂໍຍົກເອົາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄອບຄົວມາອະທິບາຍໃຫ້ເພື່ອນຜູ້ອ່ານໄດ້ຮັບຮູ້ ...
Read More

ໄກສອນ ພົມວິຫານ ຜູ້ລິເລີ່ມແນວທາງເສດຖະກິດຍຸກໃໝ່ຂອງ ສປປ ລາວ

ສຽງຮຽງນາມຂອງ ປະທານ ໄກສອນ ພົມວິຫານ ສະໜິດຕິດແໜ້ນກັບບັນດາວິລະກຳອັນຍິ່ງໃຫຍ່ໃນປະຫວັດສາດຂອງຊາດລາວ ເຊິ່ງພັກ, ກອງທັບ ແລະ ປະຊາຊົນໄດ້ສ້າງຂຶ້ນໃນຕະຫຼອດໄລຍະແຫ່ງການປະຕິວັດຊາດປະຊາທິປະໄຕໃນເມື່ອກ່ອນ ກໍ່ຄືໃນຍຸກໄໝແຫ່ງການສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ ແລະ ລະບອບປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ໃນປັດຈຸບັນ. ພຽງແຕ່ໃນໄລຍະປະຫວັດສາດອັນສັ້ນໆເທົ່ານັ້ນ, ພາຍໃຕ້ການນຳພາອັນສະຫຼາດສ່ອງໃສຂອງພັກປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ ໂດຍມີ ປະທານ ໄກສອນ ພົມວິຫານ ...
Read More

ຄວາມຮັບຮູ້ໂດຍສັງເຂບກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ

ເພື່ອນຜູ້ອ່ານທີ່ຮັກແພງ! ໃນສະບັບນີ້ຜູ້ຂຽນຂໍສະເໜີໃຫ້ບັນດາທ່ານໄດ້ຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບຈຸດປະສົງ ແລະ ເປົ້າໝາຍຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ) ເລກທີ 11/ສພຊ ລົງວັນທີ 9 ພະຈິກ 2005 ໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈໂດຍສັງເຂບດັ່ງລຸ່ມນີ້: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດສະບັບນີ້ ປະກອບມີ 10 ພາກ, 7 ໝວດ, ...
Read More

ບັນຫາປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນສັງຄົມປັດຈຸບັນ

ປັດຈຸບັນນີ້, ໄປພ້ອມໆກັບຄວາມຈະເລີນກ້າວໜ້າ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບອັນສະຫງ່າງາມຫຼາຍປະການ, ໃນການປະຕິບັດແນວທາງປ່ຽນແປງໃໝ່ຮອບດ້ານຢ່າງມີຫຼັກການຂອງພັກ ແລະ ລວມເຖິງການເປີດປະຕູເຊື່ອມໂຍງກັບສາກົນ. ຢູ່ໃນສັງຄົມເຫັນໄດ້ວ່າມີປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ຕ່າງໆເກີດຂຶ້ນ ເຊິ່ງພາໃຫ້ເສຍພາບພົດອັນດີງາມຂອງລະບອບໃໝ່ ໂດຍເປັນຜົນສະທ້ອນອັນບໍ່ດີເຖິງການນຳພາຂອງພັກ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຂອງລັດ, ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ ຄວາມສະຫງົບສຸກ ແລະ ສະຖຽນລະພາບຂອງປະເທດຊາດ. ສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນ, ທຸກໆຄົນຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບຮູ້ແຈ້ງ, ທັງຈຳຕ້ອງໄດ້ພ້ອມກັນກຳຈັດ - ...
Read More