ເບິ່ງທ່າອ່ຽງລາຄາຄຳ ປີ 2017

ປະທານສະມາຄົມອັນຍະມະນີ ແລະ ເຄື່ອງປະດັບລາວ ກ່າວວ່າ: ປີ 2017 ເປັນປີທີ່ຫຼາຍທ່ານເຊື່ອວ່າເສດຖະກິດລາວຈະກັບມາຄຶກຄັກອີກຄັ້ງ ຫຼັງລັດຖະບານມີມາດຕະການຫຼາຍຢ່າງອອກມາຊັດເຈນ ເພື່ອກະຕຸ້ນເສດຖະກິດລາວໃຫ້ເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການເກັບລາຍຮັບ, ຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍ, ມາດຕະການປະຢັດ ແລະ ອື່ນໆ.
ສ່ວນລາຄາຄຳປິດຕະຫຼາດສົ່ງທ້າຍປີທີ່ 4,949,000 ກີບຕໍ່ບາດ ( 31 ທັນວາ 2016 ) ແລະ ເປີດຕະຫຼາດຢູ່ທີ່ 4,979,000 ກີບຕໍ່ບາດ ( 1 ມັງກອນ 2017 ) ຮອດວັນທີ 4 ມັງກອນ ປັບລົງທີ່ 4,969,000 ກີບຕໍ່ບາດ ຕາມກົນໄກຕະຫຼາດ. ສ່ວນກຳລັງການຊື້ປີນີ້ອາດຈະຫຼຸດລົງໃນຕົ້ນປີ. ທ່ານ ພູວົງ ພະມີສິດ ປະທານສະມາຄົມອັນຍະມະນີ ແລະ ເຄື່ອງປະດັບລາວ, ທັງເປັນເຈົ້າຂອງຮ້ານຄຳພູວົງ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ຕະຫຼາດຄຳໃນປະເທດເຮົາແມ່ນເຊື່ອມໂຍງກັບສາກົນ. ສະນັ້ນ, ລາຄາຈະຂຶ້ນ ຫຼື ລົງແມ່ນວັດຕາມຕະຫຼາດໂລກ, ສຳລັບລາຄາຄຳໃນຕົ້ນປີນີ້ ຖ້າທຽບໃສ່ປີ 2016 ຜ່ານມາເຫັນວ່າຍັງບໍ່ທັນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນສ່ຳໃດ ເຊິ່ງລາຄາຂາຍມື້ສົ່ງທ້າຍປີຢູ່ທີ່ 4,949,000 ກີບຕໍ່ບາດ ແລະ ເລີ່ມຕົ້ນປີ ຂາຍ 4,979,000 ກີບຕໍ່ບາດ ເຊິ່ງເຫັນວ່າຫຍັບຂຶ້ນເລັກນ້ອຍ ( ໂດຍລວມມີຄວາມສົມດຸນກັນທີ່ສຸດ ).
ສ່ວນຄາດຄະເນລາຄາຄຳທ້າຍປີ ທ່ານເບິ່ງວ່າແມ່ນຂຶ້ນກັບເສດຖະກິດປະເທດມະຫາອຳນາດ ແລະ ຄ່າເງິນໂດລາ ວ່າຈະມີການປັບຂຶ້ນລົງຫຼາຍໜ້ອຍສ່ຳໃດ ລວມທັງອາດຈະມີເຫດການໃດໜຶ່ງເກີດຂຶ້ນທີ່ກະທົບເຮັດໃຫ້ລາຄາຄຳສູງຂຶ້ນ ຫຼື ວູບລົງກໍ່ເປັນໄດ້.
ສ່ວນກຳລັງການຊື້ຂອງປະຊາຊົນໃນປີນີ້ທ່ານເບິ່ງວ່າອາດຈະຫຼຸດລົງຫຼາຍເນື່ອງຈາກລັດຖະບານມີມາດຕະການຫຼາຍຢ່າງທີ່ປະກາດອອກມາຢ່າງຊັດເຈນ ໂດຍສະເພາະມາດຕະການຊຸກຍູ້ການເກັບລາຍຮັບ, ຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍ, ມາດຕະການປະຢັດ ແລະ ອື່ນໆ ເພື່ອກະຕຸ້ນເສດຖະກິດໃຫ້ກັບມາມີບັນຍາກາດອີກຄັ້ງ, ທັງໝົດເຫຼົ່ານີ້ໃນເບື້ອງຕົ້ນອາດຈະກະທົບຕໍ່ກຳລັງການຊື້ – ຂາຍໃນຕະຫຼາດທົ່ວໄປ ລວມທັງການຊື້ຄຳຂອງປະຊາຊົນ.
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ທ່ານຍັງເບິ່ງຕື່ມອີກວ່າ ຖ້າຫາກການຜະລິດກະສິກຳຂອງປະຊາຊົນລາວມີການຂະຫຍາຍຕົວດີຂຶ້ນ ຜະລິດມາມີຕະຫຼາດຮອງຮັບທີ່ແນ່ນອນ ຫຼື ມີການປຸງແຕ່ງທີ່ຫຼາກຫຼາຍຕາມທີ່ລັດຖະບານກໍ່ຄືກະຊວງກະສິກຳ ໄດ້ກຳນົດໄວ້ ກໍ່ເຮັດໃຫ້ການຊື້ – ຂາຍຄຳມີຄວາມຟົດຟື້ນຂຶ້ນຢ່າງແນ່ນອນ ເພາະປະຊາຊົນລາວກວມ 95% ແມ່ນຊາວກະສິກອນ, ຊາວກະສິກອນເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນນິຍົມເກັບສະສົມຄຳໄວ້ ໂດຍສະເພາະໃນໄລຍະທີ່ຂາຍຜົນຜະລິດໄດ້ມັກຈະຊື້ຄຳໄວ້ເປັນການທ້ອນໂຮມຊັບສິນ. ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງເວົ້າໄດ້ວ່າ ຖ້າຫາກປະຊາຊົນມີການຜະລິດ, ສາມາດຄ້າຂາຍໄດ້ແນ່ນອນຕະຫຼາດຄຳກໍ່ຈະຟົດຟື້ນຂຶ້ນແນ່ນອນ.