ສຟລ ຊີ້ແຈງ! ງານວາງສະແດງເຟີນີເຈີໄມ້ລາວ ຄັ້ງທີ 3 ຈະເປັນແຮງຍູ້ໃຫ້ຜູ້ປະກອບການຫຼາຍຂຶ້ນ

ງານວາງສະແດງສິນຄ້າເຟີນິເຈີໃນແຕ່ລະປີ ໄດ້ສ້າງຄວາມແປກໃໝ່ໃຫ້ກັບຜູ້ປະກອບການຫຼາຍຢ່າງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນລະຫວ່າງຜູ້ປະກອບການດ້ວຍກັນ, ການພົບປະກັບຜູ້ຊື້, ການຂະຫຍາຍຕະຫຼາດ ເພື່ອຫາໂອກາດທາງທຸລະກິດໃຫ້ຜະລິດຕະພັນຂອງຕົນສາມາດເຂົ້າເຖິງກຸ່ມລູກຄ້າເປົ້າໝາຍ ລວມທັງຍົກລະດັບສີມືແຮງງານຂອງນາຍຊ່າງໃຫ້ມີຄວາມປານີດ ດ້ວຍການປະສົມປະສານລະຫວ່າງລວດລາຍລາວກັບຍຸກໃໝ່; ແຕ່ສຳລັບປີ 2017 ນີ້ ສະມາຄົມເຟີນິເຈີລາວ ( ສຟລ ) ກໍ່ມີແນວຄວາມຄິດໃໝ່ ເພື່ອຍູ້ໃຫ້ສະມາຊິກພາຍໃນສະມາຄົມ ແລະ ຜູ້ປະກອບການທົ່ວໄປໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການວາງສະແດງຜະລິດຕະພັນ ( ເຟີນິເຈີ ) ໄມ້ລາວໃນຄັ້ງນີ້ ພາຍໃຕ້ຄອນເຊັບ “ ນຳໃຊ້ໄມ້ຢ່າງປະຢັດ ແຕ່ໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ ”.
ທ່ານ ກອງມາລາ ພົມມາໄລ ຮອງປະທານ ສຟລ, ທັງເປັນເຈົ້າຂອງເຟີນິເຈີ ເຄແອນບີ ໃຫ້ສຳພາດວ່າ: ງານສະແດງຜະລິດຕະພັນ ( ເຟີນິເຈີ ) ໄມ້ລາວຄັ້ງທີ 3 ຈະໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 7 – 15 ມັງກອນ 2017 ທີ່ສູນການຄ້າ ລາວ – ໄອເຕັກ ( ຫຼັງເກົ່າ ) ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈຸດປະສົງກໍ່ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳສັ່ງເລກທີ 15/ນຍ ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດທີ່ລັດຖະບານວາງໄວ້. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ແມ່ນນຳໃຊ້ໄມ້ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ ແລະ ມີໄມ້ໄວ້ໃຊ້ຢ່າງຍືນຍົງ ໂດຍການປຸງແຕ່ງໃຫ້ເປັນຜະລິດຕະພັນສຳເລັດຮູບ, ສົ່ງເສີມໃຫ້ຜູ້ປະກອບການມີແນວຄິດໃໝ່ໆ ແລະ ຫຼາຍມູມມອງໃນການຈຳໜ່າຍສິນຄ້າແກ່ຕະຫຼາດພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ຜູ້ຊົມໃຊ້ເລືອກຊື້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນບ່ອນດຽວ. ພາຍໃນງານຍັງໄດ້ມີກິດຈະກຳສຳມະນາໃນຫົວຂໍ້ຕ່າງໆກ່ຽວກັບການຊົມໃຊ້ໄມ້ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດ, ການເບິ່ງຕະຫຼາດ, ໂອກາດ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆກ່ຽວກັບເຟີນີເຈີລາວ ໂດຍມີການແລກປ່ຽນຄວາມເຫັນລະຫວ່າງຜູ້ປະກອບການດ້ວຍກັນ ແລະ ກັບລູກຄ້າ ເຊິ່ງກໍ່ເປັນອີກເວທີໜຶ່ງໃນການພົບປະລະຫວ່າງຜູ້ປະກອບການດ້ວຍກັນ ຫຼື ຜູ້ປະກອບການກັບລູກຄ້າທີ່ຈະນຳເອົາຜົນປະໂຫຍດດ້ວຍການສ້າງຕະຫຼາດພາຍໃນໃຫ້ມີການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ, ພ້ອມດຽວກັນ ກໍ່ເປັນການນຳເອົາຜົນງານທີ່ຫຼາກຫຼາຍຂອງເຟີນີເຈີໄມ້ລາວອອກມາວາງສະແດງ, ຂາຍ ຫຼື ສ້າງຄູ່ຄ້າ ແລະ ສ້າງຕະຫຼາດໃຫ້ກວ້າງຕື່ມອີກ.
ສຳລັບປີ 2017 ນີ້ ກໍ່ຖືວ່າເປັນອີກປີໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນຍິ່ງຕໍ່ກັບການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນຂອງຜູ້ປະກອບການເຟີນິເຈີລາວພວກເຮົາ ເຊິ່ງຄວາມຕ້ອງການດ້ານເຟີນິເຈີສຳເລັດຮູບທີ່ຜະລິດດ້ວຍເນື້ອໄມ້ແທ້ໆ ບວກກັບສີມືອັນປານີດຂອງນາຍຊ່າງຄົນລາວ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການຊື້ເປັນຈຳນວນຫຼາຍໃນແຕ່ລະປີ ໂດຍສັງເກດເຫັນໄດ້ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ບັນດາສະມາຊິກພາຍໃນສະມາຄົມໄດ້ໄປຮ່ວມງານວາງສະແດງສິນຄ້າໃນຕ່າງປະເທດ ສິນຄ້າແຕ່ລະລາຍການເກືອບວ່າຖືກຊື້ໝົດ ແລະ ຍັງໄດ້ຄູ່ຄ້າ ພາຍໃນງານນັ້ນໆຕື່ມອີກ. ສະນັ້ນ, ສິ່ງທີ່ເປັນປະເດັນສຳຄັນໃນຕອນນີ້ກໍ່ຄືເຮົາມີວັດຖຸດິບໃນມືແຕ່ເຮົາຈະເຮັດແນວໃດ? ເພື່ອໃຫ້ນຳໃຊ້ສິ່ງດັ່ງກ່າວນັ້ນໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ, ນຳໃຊ້ໄມ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບສູງສຸດ ແລະ ສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມໃຫ້ກັບຜະລິດຕະພັນ ອັນນີ້ຖືວ່າເປັນເປົ້າໝາຍຫຼັກໃນງານສຳມະນາທີ່ຈະໄດ້ສົນທະນາແລກປ່ຽນກັນ ແລ້ວເຕົ້າໂຮມເອົາຜູ້ປະກອບການທົ່ວໄປທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເປັນສະມາຊິກໃຫ້ເຂົ້າມາສູ່ລະບຽບຢ່າງເປັນລະບົບຄັກແນ່ຕາມທິດທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກວາງອອກ.
ທ່ານ ກອງມາລາ ຍັງຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ: ການຜະລິດສິນຄ້າໃນປັດຈຸບັນແມ່ນມີ ຄວາມຈຳເປັນໃນການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມື – ອຸປະກອນທີ່ທັນສະໄໝເຂົ້າມາຊ່ວຍ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ແຮງງານດິບ ( ແຮງງານທີ່ບໍ່ມີສີມື ). ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກໍ່ສ້າງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຮຽນຮູ້ສິ່ງໃໝ່ໆເພື່ອເປັນກຳລັງແຮງໃນການບັນຈຸເຂົ້າໃນຕຳແໜ່ງງານທີ່ຍັງຂາດເຂີນໃນໜ້າວຽກຕ່າງໆ ເພື່ອສ້າງ ຄວາມລຶ້ງເຄີຍ ແລະ ໃຫ້ໂອກາດເຂົາເຈົ້າໄດ້ມີການພັດທະນາຕົນເອງຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ; ເນື່ອງຈາກວ່າໄລຍະຜ່ານມາ ກຳມະກອນທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບເຟີນິເຈີແມ່ນມີຫຼາຍ, ແຕ່ຄົນທີ່ມີສີມື ຫຼື ກ້າວໄປເຖິງເປັນຊ່ຽວຊານດ້ານໃດໜຶ່ງແມ່ນຍັງມີໜ້ອຍ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວທີ່ເວົ້າມານີ້ ພວກເຮົາຈະໄດ້ມີການປຶກສາຫາລື ແລະ ແລກປ່ຽນຄຳຄິດເຫັນຮ່ວມກັນ ເພື່ອສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມໃຫ້ກັບຜະລິດຕະພັນເຟີນິເຈີໄມ້ລາວ ໃຫ້ກາຍເປັນສິນຄ້າທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ລາຄາສູງ ແລະ ຖືກຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າກໍ່ຄືຕະຫຼາດຈໍາໜ່າຍ.
ພາຍໃນງານດັ່ງກ່າວຈະມີຜະລິດຕະພັນເຄື່ອງເຟີນີເຈີທີ່ຜະລິດດ້ວຍໄມ້, ຫວາຍ, ໄມ້ປ່ອງ ແລະ ວັດສະດຸຕ່າງໆນຳມາເຮັດເປັນເຟີນີເຈີ, ຫັດຖະກຳແກະສະຫຼັກ, ເປັນອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງຮັບໃຊ້ຄົວເຮືອນເຂົ້າຮ່ວມວາງສະແດງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ໃນແຕ່ລະຄໍ່າຄືນຈະມີລາຍການຕອບຄຳຖາມຈາກພິທີກອນ ກັບບັນດາເຈົ້າຂອງໂຮງງານເຟີນີເຈີເຖິງປະຫວັດ ຄວາມເປັນມາ, ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດ, ແຜນການຂະຫຍາຍການຜະລິດ ແລະ ອື່ນໆ ເຊິ່ງປັດຈຸບັນຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມງານແມ່ນມີຄວາມພ້ອມແລ້ວສຳລັບງານຄັ້ງນີ້.
ເວົ້າສະເພາະ ເຟີນີເຈີ ເຄແອນບີ ຂອງພວກເຮົາ ກໍ່ມີຄວາມພ້ອມເຕັມຮ້ອຍສຳລັບການເຂົ້າຮ່ວມງານນີ້ ເຊິ່ງໄດ້ກຽມຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງ ເຄແອນບີ ແລ້ວ ຍັງໄດ້ມີການຕົກແຕ່ງຫ້ອງວາງສະແດງຢ່າງອະລັງການ ໂດຍຈະອອກແບບໃຫ້ເປັນຄືຫ້ອງຈຳລອງຊຸດເຟີນີເຈີ. ພ້ອມນັ້ນ, ຍັງກຽມຜະລິດຕະພັນທີ່ອອກແບບຢ່າງໂດດເດັ່ນ ໂດຍສະເພາະເຟີນີເຈີຊຸດຮັບແຂກ, ຕຽງນອນ, ໂຕະ, ຕັ່ງ, ຕູ້ໃສ່ເຄື່ອງ ແລະ ອື່ນໆ ຫຼາຍລາຍການມາວາງສະແດງ ແລະ ຈຳໜ່າຍໃນລາຄາໂຮງງານ. ນອກນັ້ນ, ຍັງມີຂອງແຈກຂອງແຖມຕ່າງໆເພື່ອຄືນກຳໄລໃຫ້ລູກຄ້າຕື່ມອີກ. ສະນັ້ນ, ບັນດາທ່ານທີ່ສົນໃຈ ສາມາດໄປເລືອກຊົມ ແລະ ຊື້ໄດ້ຕາມວັນເວລາ ແລະ ສະຖານທີ່ກຳນົດໄວ້, ທ່ານ ກອງມາລາ ກ່າວໃນຕອນທ້າຍ.