ຈະເລັ່ງແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ດິນໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງ 450 ປີ

ທ່ານ ບຸນລັບ ສຸດທະວົງ ຄະນະຮັບຜິດຊອບແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ດິນໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງ 450 ປີ ໄດ້ຕອບຂໍ້ຊັກຖາມຂອງສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກ່ຽວກັບການຊົດເຊີຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການດັ່ງກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາປະຊາຊົນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຊຸດທີ I ໃນວັນທີ 10 ມັງກອນ 2017 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
ທ່ານ ບຸນລັບ ສຸດທະວົງ ກ່າວວ່າ: ເພື່ອປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງຂອງເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສະບັບເລກທີ 0081/ຈນວ ລົງວັນທີ 29 ມັງກອນ 2016 ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ຂາຍສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນຢູ່ສອງຟາກຖະໜົນວຽງຈັນ 450 ປີ ຄະນະກຳມະການໄດ້ມາປະຈຳພາກສະໜາມຢູ່ ກຸ່ມບໍລິສັດ ດວງຈະເລີນພັດທະນາ ກໍ່ສ້າງ ຈຳກັດ ແມ່ນໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍ

ແລະ ຂາຍສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ມາຮອດວັນທີ 31 ຕຸລາ 2016 ຄະນະກຳມະການ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຂາຍສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນໄດ້ຈຳນວນ 60 ຕອນ ແລະ ຕົກເປັນເງິນ 67.8 ຕື້ກີບ, 2.3 ລ້ານກວ່າໂດລາສະຫະລັດ ແລະ 696,996 ບາດ; ສາມາດຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍທີ່ຄະນະກຳມະການນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ຈ່າຍຈຳນວນ 369 ຕອນ ແລະ ຕົກເປັນເງິນ 77 ຕື້ກວ່າກີບ ແລະ ຍັງບໍ່ທັນມາຮັບຄ່າຊົດເຊີຍຈຳນວນ 167 ຕອນ.
ສຳລັບການຈ່າຍໃຊ້ໜີ້ເປັນເງິນສົດ ແລະ ການເອົາຕອນດິນມາຫັກລົບໜີ້ໃຫ້ແກ່ ກຸ່ມບໍລິສັດ ດວງຈະເລີນພັດທະນາ ກໍ່ສ້າງ ຈຳກັດ ເປັນເງິນສົດ 40 ຕື້ກີບ, 975,000 ໂດລາສະຫະລັດ; ເອົາດິນມາຫັກລົບໜີ້ຈຳນວນ 20 ຕອນ ມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 102,004 ຕາແມັດ ແລະ ຕົກເປັນເງິນ 17,460,150 ໂດລາສະຫະລັດ. ສ່ວນການຈ່າຍໃຊ້ໜີ້ໃຫ້ແກ່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ດ້ວຍຮູບການອອກໃບຕາດິນໃນເຂດສະຫງວນສອງຟາກຖະໜົນ ວຽງຈັນ 450 ປີ ອອກຊື່: ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຈຳນວນ 387 ຕອນ ເພື່ອໃຫ້ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຂາຍເອົາເງິນມາຫັກລົບໜີ້, ແຕ່ປັດຈຸບັນທີ່ທະນາຄານຂາຍໄປແລ້ວຈຳນວນໜຶ່ງແມ່ນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ສະຫຼຸບໃຫ້ທາງຄະນະກຳມະການເທື່ອ ສ່ວນລາຍລະອຽດແມ່ນຈະໄດ້ປະສານສົມທົບກັບທະນາຄານຕື່ມ.
ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຫັນຊັບສິນເປັນທຶນໄລຍະຜ່ານມາ ເຈົ້າຂອງທີ່ດິນຈຳນວນ 75% ແມ່ນເຫັນດີມອບໃບຕາດິນ, ມາຮັບເອົາຄ່າຊົດເຊີຍ ແລະ ຊື້ສິດນຳໃຊ້ນຳຄະນະກຳມະການນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລ້ວ ຍັງເຫຼືອແຕ່ 25%. ດິນຈຳນວນ 167 ຕອນ ຍັງບໍ່ທັນມາຮັບຄ່າຊົດເຊີຍ ແລະ ບໍ່ຊື້ສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນນຳຄະນະກຳມະການຫັນຊັບສິນເປັນທຶນຂອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ໃນນັ້ນ, ບໍ່ແມ່ນເຈົ້າຂອງທີ່ດິນເດີມ ແມ່ນນັກທຸລະກິດຊື້ໄວ້ເພື່ອເກງກຳໄລເຮັດໃຫ້ລັດເສຍປຽບ ແລະ ເສຍຜົນປະໂຫຍດ ສະເພາະນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ກູ້ຢືມເງິນຈາກທະນາຄານມາເປັນທຶນກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງ ແລະ ເວນຄືນ ປັດຈຸບັນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຍັງເປັນໜີ້ຄ່າກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງ ແລະ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຢູ່ 90 ລ້ານກວ່າໂດລາສະຫະລັດ. ໜີ້ດັ່ງກ່າວໄດ້ແກ່ຍາວມາເປັນເວລາ 8 ປີແລ້ວ ແລະ ຍັງໄດ້ເສຍດອກເບ້ຍໃຫ້ທະນາຄານທຸກໆເດືອນ ( ຈົນຮອດວັນທີ 31/10/2015 ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຢຸດດອກເບ້ຍໃຫ້ ) ຖ້າຫາກປະຕິບັດບໍ່ສຳເລັດ ຍິ່ງຈະມີຜົນກະທົບ ແລະ ຫຍຸ້ງຍາກໄປເລື້ອຍໆ.
ສະນັ້ນ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 66/ນຍ ລົງວັນທີ 11/6/2008, ອີງຕາມຂໍ້ຕົກລົງສະບັບເລກທີ 611/ອຄດຊ, ລົງວັນທີ 16/ 8/2007, ອີງໃສ່ແຈ້ງການເລກທີ 718/ຫລບ.ກລບ, ລົງວັນທີ 28/3/2012. ໃຫ້ຈັດຕັ້ງປະມູນຂາຍ ແລະ ອີງໃສ່ແຈ້ງການ ສະບັບເລກທີ 126 ກ່ອນການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງປະກາດຫ້າມບໍ່ໃຫ້ມີການຊື້ – ຂາຍ, ຊວດຈຳ ແລະ ໂອນກຳມະສິດທີ່ດິນເຂດສະຫງວນເບື້ອງລະ 50 ແມັດ ຕາມແຄມທາງ 450 ປີ, ຍາວ 20.3 ກິໂລແມັດ, ແຕ່ໃນຕົວຈິງມີເຈົ້າຂອງດິນເດີມ ແລະ ນັກທຸລະກິດຮ່ວມກັນລັກຊື້ – ຂາຍດິນໃນຂົງເຂດດັ່ງກ່າວຢູ່ ຈຶ່ງເປັນສາເຫດໃຫ້ການແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວບໍ່ຕົກແຕກພ້ອມທັງແກ່ຍາວມາຫຼາຍປີ, ໂດຍອີງໃສ່ແຈ້ງການ 126 ເຫັນຄວນລົບລ້າງໃບຕາດິນເດີມຈຳນວນ 167 ຕອນທີ່ບໍ່ທັນມາຮັບເອົາຄ່າຊົດເຊີຍອອກໃບຕາດິນເປັນຂອງລັດ ( ອອກຊື່: ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ) ຈຶ່ງສາມາດຈັດສັນປະກາດຂາຍທົ່ວໄປ. ໃຫ້ເຂດດັ່ງກ່າວມີການພັດທະນາຕາມແຜນຜັງລວມຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທີ່ໄດ້ກຳນົດອອກ, “ ທ່ານ ບຸນລັບ ສຸດທະວົງ ກ່າວ ”.