ຜູ້ປະກອບການທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນນັກທຸລະກິດດີເດັ່ນໃນປີ 2016

+ ບໍລິສັດ ຫຼວງປະເສີດກໍ່ສ້າງ ຈຳກັດ

ຕະຫຼອດໄລຍະ 16 ປີ ຜ່ານມາ, ບໍລິສັດ ຫຼວງປະເສີດກໍ່ສ້າງ ຈຳກັດ ໄດ້ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ – ສັງຄົມ ໂດຍສະເພາະໃນຂົງເຂດການກໍ່ສ້າງ, ຂະແໜງພະລັງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກຂະໜາດນ້ອຍ, ການຄ້າ – ການຂົນສົ່ງ, ທ່ອງທ່ຽວທຳມະຊາດແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ໃບໂອແກັສ ທີ່ຕິດພັນກັບການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ, ຍົກລະດັບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃນເຂດທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ຈາກຜົນງານດັ່ງກ່າວ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດຫຼວງປະເສີດໄດ້ຮັບ 2 ລາງວັນດີເດັ່ນປະຈຳປີ 2016 ປະກອບມີ: ລາງວັນການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງດີເດັ່ນ ແລະ ລາງວັນນັກທຸລະກິດດີເດັ່ນ.
ທ່ານ ບຸນເລີດ ຫຼວງປະເສີດ ປະທານ ບໍລິສັດ ຫຼວງປະເສີດກໍ່ສ້າງ ຈຳກັດ ກ່າວວ່າ: ບໍລິສັດພວກເຮົາສ້າງຕັ້ງໃນປີ 1989 ເຮັດທຸລະກິດໃນການຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງໃນທົ່ວປະເທດ, ມາເຖິງປີ 2007 ໄດ້ສຸມໃສ່ພັດທະນາຂະແໜງພະລັງງານ ໂດຍສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກຂະໜາດນ້ອຍ ເຊິ່ງໃນປີ 2013 ກໍ່ໄດ້ຂາຍໄຟຟ້າໃຫ້ກັບລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວແລ້ວ. ນອກນັ້ນ, ຍັງມີເຂື່ອນທີ່ກຳລັງກໍ່ສ້າງອີກ 1 ແຫ່ງ ແລະ ກຳລັງສຶກສາຢູ່ອີກ 3 ແຫ່ງ ( ຢູ່ໃນສາຍນ້ຳດຽວ ) ລວມທັງໝົດມີ 5 ເຂື່ອນ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ເມືອງລອງ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ນັ້ນເອງ.
ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ: ຖ້າຫາກຖາມເຖິງຈຸດເດັ່ນຂອງບໍລິສັດຫຼວງປະເສີດທີ່ຕ່າງຈາກພາກສ່ວນອື່ນກໍ່ມີຫຼາຍຢ່າງ ເຊັ່ນ: 1). ເນັ້ນໜັກເລື່ອງຄຸນນະພາບຂອງບຸກຄະລາກອນ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງວຽກ ໂດຍສັງເກດເຫັນໄດ້ໃນໂຄງການຂອງສາກົນສ່ວນຫຼາຍແມ່ນບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາເປັນຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ, ສ່ວນໂຄງການລົງທຶນກ່ອນຂອງລັດຖະບານແມ່ນຈະບໍ່ເນັ້ນໜັກປານໃດ?; 2). ການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີເຂົ້າມາຮັບໃຊ້ໃນໂຄງການຕ່າງໆແມ່ນພວກເຮົາເອົາມາໃຊ້ກ່ອນໝູ່ ເພື່ອສະໜອງການບໍລິການໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ, ທັນເວລາ ແລະ ຄວບຄຸມງົບປະມານໃຫ້ຢູ່ໃນສັນຍາທີ່ໄດ້ເຊັນສັນຍາກັນ ເຊິ່ງມີຜູ້ຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາຊ່ວຍ; 3). ໃນເວລາກໍ່ສ້າງພວກເຮົາເນັ້ນໜັກເລື່ອງ ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສະອາດໃນພາກສະໜາມທີ່ໄດ້ນຳພາກັນເຮັດມາຕະຫຼອດ; 4). ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໂດຍຮ່ວມມືກັບວິທະຍາໄລເຕັກນິກປາກປ່າສັກ ຮັບເອົານັກສຶກສາມາຝຶກງານຕົວຈິງກັບໂຄງການຂອງບໍລິສັດເຮົາ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ນາຍຊ່າງມີທັກສະຫຼາຍຂຶ້ນໃນໜ້າວຽກຕົວຈິງ, ໂຄງການນີ້ເລີ່ມມາແຕ່ ປີ 2010 ເພາະ 2 ປີໃດເຮັດເທື່ອ 1.

 

ທ່ານ John Gwyn Jones ຮອງຜູ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນນາໆຊາດ ປັນຍາທິບ ( ຊ້າຍມື )

+ ໂຮງຮຽນນາໆຊາດປັນຍາທິບ

ທ່ານ ນາງ ປາດຖະໜາ ປັນຍາທິບ ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນນາໆຊາດ ປັນຍາທິບ ເປີດເຜີຍວ່າ: ເຫດຜົນທີ່ໂຮງຮຽນພວກເຮົາໄດ້ຮັບລາງວັນນັກທຸລະກິດດີເດັ່ນ ຄິດວ່າເງື່ອນໄຂຂອງເຮົາກົງກັບຄະນະກຳມະການ ສຄອ ວາງໄວ້ຈຶ່ງໄດ້ຮັບລາງວັນ ເຊັ່ນວ່າ: ມີເງື່ອນໄຂບໍລິຫານບໍ່ຕໍ່າກວ່າ 15 ປີ, ມີການພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງທາງດ້ານຫຼັກສູດ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກອື່ນໆຂອງເຮົາກໍ່ຖືວ່າຢູ່ໃນເງື່ອນໄຂທີ່ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກ. ສິ່ງທີ່ມີຄວາມໂດດເດັ່ນຂອງເຮົາແມ່ນນຳໃຊ້ຫຼັກສູດໃນຫຼັກສູດແຄັມບິດຈ໌ ແລະ ເປັນໂຮງຮຽນຫຼັງທໍາອິດໃນປະເທດລາວທີ່ຖືກຍອມຮັບໃຫ້ເປັນສູນສອບເສັງ Cambridge Examination Centre; ມີການເສັງອອນລາຍກັບຄູຕ່າງປະເທດ ແລະ ຫຼ້າສຸດໄດ້ຫຼັກສູດ IPC ເຊິ່ງເປັນຫຼັກສູດທີ່ສົ່ງເສີມໃຫ້ເດັກນ້ອຍໄດ້ຄິດຄົ້ນ ແລະ ວາງແຜນເປັນລະບົບດ້ວຍກິດຈະກຳ ຫຼື ສຳຜັດກັບຕົວຈິງ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຫຼາຍຢູ່ທົ່ວໂລກ.