ພ້ອມກັນສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃນການພັດທະນາກາເຟລາວ

ໃນສົກປີ 2015 – 2016 ການສົ່ງອອກກາເຟລາວ ມີຫຼາຍກວ່າ 26 ພັນໂຕນ ລວມມູນຄ່າ 48.4 ລ້ານໂດລາ. ແຕ່ສິ່ງທ້າທາຍແມ່ນບໍລິສັດຕ່າງປະເທດ ໄດ້ຂະຫຍາຍເນື້ອທີ່ປູກກາເຟໂດຍຫັນດິນປະຊາຊົນເປັນຂອງຕົນ ລວມທັງການກວດກາຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູ່ດ່ານຊາຍແດນຍັງບໍ່ເຂັ້ມງວດ ເຮັດໃຫ້ຕົວເລກການສົ່ງອອກກາເຟບໍ່ສົມດຸນ.
ທ່ານ ນາງ ບຸນເຮືອງ ລິດດັງ ປະທານສະມາຄົມກາເຟລາວ ໄດ້ຂຶ້ນລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມຫຼວງ ຂອງສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ 7 ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ວ່າ: ປັດຈຸບັນ ເນື້ອທີ່ປູກກາເຟທົ່ວປະເທດມີທັງໝົດ 81 ພັນກວ່າເຮັກຕາ, ສະເພາະປູກໃນເຂດພາກໃຕ້ກວມເອົາ 97.6% ຂອງເນື້ອທີ່ທົ່ວປະເທດ. ການສົ່ງອອກກາເຟເມັດດິບນັບແຕ່ເດືອນທັນວາ 2015 – ເດືອນພະຈິກ 2016 ມີຈຳນວນ 26,550 ໂຕນ ມູນຄ່າ 48.4 ລ້ານໂດລາ ຫຼື ປະມານ 390 ຕື້ກີບ, ສ່ວນການສົ່ງອອກກາເຟສຳເລັດຮູບ ເປັນຜະລິດຕະພັນມີມູນຄ່າ 3 ລ້ານກວ່າໂດລາ ຫຼື ປະມານ 24 ຕື້ກີບ.
ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ: ໃນເງື່ອນໄຂການເຊື່ອມໂຍງຕະຫຼາດກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ຜະລິດຕະພັນກາເຟລາວມີທ່າແຮງໄດ້ປຽບ ແລະ ກາລະໂອກາດທີ່ເໝາະສົມ ເຊິ່ງສະແດງອອກໃນດ້ານຕັ້ງໜ້າ ແລະ ດ້ານຄົງຄ້າງຄື: ດ້ານຕັ້ງໜ້າ ຜະລິດຕະພັນກາເຟລາວແມ່ນສິນຄ້າກະສິກຳທີ່ມີມູນເຊື້ອໃນການປູກກາເຟມາຫຼາຍກວ່າ 80 ປີ, ສະເພາະໃນເຂດພູພຽງບໍລິເວນເນື້ອທີ່ໆມີຄວາມເໝາະສົມແກ່ການປູກກາເຟທັງໝົດມີຫຼາຍກວ່າ 1 ແສນເຮັກຕາ ປັດຈຸບັນນຳໃຊ້ແລ້ວ 84%.
ການສົ່ງເສີມການຜະລິດ ແລະ ການສົ່ງອອກກາເຟ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍບໍລິສັດເອົາໃຈໃສ່ລົງທຶນໃນການປູກກາເຟ ທີ່ຕິດພັນກັບການສົ່ງເສີມຄອບຄົວຊາວສວນ ໃນຮູບແບບສະໜອງແນວພັນ, ຝຸ່ນເຂົ້າກິນ, ການບຸກເບີກເນື້ອທີ່, ການຝຶກອົບຮົມດ້ານເຕັກນິກ – ວິຊາການ.
ມາຮອດປັດຈຸບັນ ບໍລິສັດທີ່ລົງທຶນປູກກາເຟ ມີຈຳນວນ 44 ຫົວໜ່ວຍ. ໃນນັ້ນ, ບໍລິສັດພາຍໃນ ມີ 7 ຫົວໜ່ວຍ ມີເນື້ອທີ່ 1,355 ເຮັກຕາ ແລະ ບໍລິສັດຕ່າງປະເທດ 37 ຫົວໜ່ວຍ ມີເນື້ອທີ່ 6,384 ເຮັກຕາ, ແຕ່ເຫັນໄດ້ວ່າຜົນຜະລິດຈາກຫົວໜ່ວຍລົງທຶນຕ່າງປະເທດຍັງຕໍ່າກວ່າສວນຂອງຫົວໜ່ວຍພາຍໃນ.
ສິ່ງທ້າທາຍໃນປັດຈຸບັນ ບາງບໍລິສັດຕ່າງປະເທດຍັງສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍພື້ນທີ່ປູກກາເຟໃນຮູບແບບຫັນກຳມະສິດທີ່ດິນຈາກປະຊາຊົນເປັນຂອງບໍລິສັດ ເຊິ່ງບໍ່ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມປະຊາຊົນປູກກາເຟ.
ສ່ວນດ້ານຄົງຄ້າງເຫັນວ່າ: ການສົ່ງກາເຟອອກຂາຍຕ່າງປະເທດຂອງຜູ້ປະກອບການທີ່ບໍ່ເປັນສະມາຊິກຂອງສະມາຄົມກາເຟລາວ ຍັງຂາດການຕິດຕາມຄຸ້ມຄອງນັບແຕ່ຂອດເກັບຊື້, ນຳໃຊ້ຊິງຊັ່ງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງກັບຄວາມເປັນຈິງ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ລາຄາເກັບຊື້ເຫັນວ່າຕໍ່າກວ່າຕະຫຼາດທົ່ວໄປ.
ການກວດກາຄຸ້ມຄອງມາດຕະຖານກາເຟເມັດດິບເພື່ອສົ່ງອອກຍັງບໍ່ທັນມີ ຄວາມເຂັ້ມງວດ ບໍລິສັດຈຳນວນໜຶ່ງຍັງສືບຕໍ່ສົ່ງກາເຟທີ່ບໍ່ຖືກມາດຕະຖານໃນລາຄາທີ່ຕໍ່າ ແລະ ຢັ້ງຢືນບໍລິມາດບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມເປັນຈິງ ເພື່ອຫຼີກລຽງການເສຍພັນທະອາກອນຕາມລະບຽບຂອງລັດ ສະແດງອອກໃນບໍລິມາດການຜະລິດກາເຟສົມທຽບໃສ່ບໍລິມາດການສົ່ງອອກ ແລະ ບໍລິມາດການເກັບພັນທະອາກອນຍັງຂາດຄວາມສົມດຸນກັນຫຼາຍ.
ອັນສຳຄັນແຫຼ່ງທຶນເພື່ອເກັບຊື້ກາເຟຈາກຊາວສວນໃນແຕ່ລະປີມີຄວາມຕ້ອງການແຫຼ່ງທຶນຫຼາຍກວ່າ 500 ຕື້ກີບ. ເວລາດຽວກັນ ບໍລິສັດທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງສະມາຄົມຍັງຂາດແຫຼ່ງທຶນເກັບຊື້ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ປະກອບການຈຳນວນໜຶ່ງສົມທົບກັບຄົນຕ່າງປະເທດຊື້ຕໍ່ໃນລາຄາທີ່ຕໍ່າ ແລະ ຜະລິດບໍ່ໄດ້ມາດຖານແລ້ວລັກລອບສົ່ງໄປຕະຫຼາດຕ່າງປະເທດໃນຮູບແບບຊາຍແດນ ບັນຫາດັ່ງກ່າວເປັນຊ່ອງວ່າງ ແລະ ເປັນຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນສະພາບການພັດທະນາຄຸນນະພາບກາເຟລາວທີ່ລັດຖະບານໄດ້ກຳນົດໄວ້.
ທ່ານປະທານສະມາຄົມກາເຟລາວ ຍັງສະເໜີໃຫ້ພາກລັດສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານກາເຟ ຜະລິດ ແລະ ສົ່ງເສີມໃນທຸກລະດັບຂອງຕ່ອງໂສ້ກາເຟລາວ ໂດຍສະເພາະສະພາບການປະສານງານ ແລະ ການປຶກສາຫາລືລະຫວ່າງພາກລັດກັບຜູ້ປະກອບການ ພາກສ່ວນອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອແນໃສ່ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃນການພັດທະນາກາເຟໃຫ້ມີຄວາມພ້ອມແຂ່ງຂັນກັບຕະຫຼາດຕ່າງປະເທດຢ່າງເປັນເຈົ້າການ.
ຕອບສະໜອງທາງດ້ານແຫຼ່ງທຶນເຂົ້າໃນການພັດທະນາຄຸນນະພາບ ການຜະລິດ ການເກັບຊື້ ການປຸງແຕ່ງ; ມີມາດຕະຖານບັນດາຂະແໜງການຄຸ້ມຄອງຂອງລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຄວນສຸມໃສ່ການກວດກາປະເມີນຜົນ, ການຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ເນື້ອທີ່ດິນໃນການໃຫ້ສຳປະທານທີ່ຜ່ານມາ, ການຈັດສັນທີ່ດິນໃນຂົງເຂດເປົ່າຫວ່າງ ຫຼື ຄອບຄົວທີ່ມີຈຸດປະສົງປູກກາເຟ.
ສະເໜີຄົ້ນຄວ້າຫຼຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນການສົ່ງອອກທີ່ມີການເກັບພັນທະອາກອນທີ່ບໍ່ເອກະພາບກັນໃນແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ.