ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ກວດສອບເຫັນ ຫົວໜ່ວຍງົບປະມານບໍ່ມອບເງິນເຂົ້າລັດເກືອບພັນຕື້ກີບ

 

ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ໄດ້ກວດສອບເຫັນ ຫົວໜ່ວຍງົບປະມານຈຳນວນໜຶ່ງ ມີເງິນຍອດເຫຼືອໃນບັນຊີເງິນຝາກ ບໍ່ໄດ້ສະສາງມອບເຂົ້າ ງົບປະມານແຫ່ງລັດເກືອບພັນຕື້ກີບ; ນອກນັ້ນຍັງ ບໍ່ສາມາດເລັ່ງທວງໜີ້ຕ້ອງຮັບເປັນເງິນຫຼາຍກວ່າ9ຮ້ອຍຕື້ກີບ.

ທ່ານ ວຽງທອງ ສີພັນດອນ ປະທານອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ໄດ້ຖະແຫລງຂ່າວເຖິງບົດລາຍງານຜົນການກວາດສອບບົດສະຫຼຸບຂາດຕົວການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ສົກປີ 2014-2015 ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ເມື່ອທ້າຍເດືອນຜ່ານມາວ່າ: ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ໄດ້ກວດສອບເຫັນ ຫົວໜ່ວຍງົບປະມານຈຳນວນໜື່ງ ມີເງິນຍອດເຫຼືອໃນບັນຊີເງິນຝາກ ບໍ່ໄດ້ສະສາງມອບເຂົ້າ ງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ບໍ່ສາມາດເລັ່ງທວງໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລາຍຈ່າຍໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ບໍ່ຖຶກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ. ລາຍລະອຽດມີດັ່ງນີ້:

1. ເງິນຍອດເຫຼືອບັນຊີເງິນຝາກ ທີ່ບໍ່ສະສາງເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດ.
ກວດສອບເຫັນ ເງິນຍອດເຫຼືອໃນບັນຊີເງິນຝາກ ພາຍຫຼັງປິດສົກງົບປະມານ 2014-2015 ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການສະສາງ ມອບເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດ ຈຳນວນ 947.15 ຕື້ກີບ ໃນນັ້ນ
ເງິນຍອດເຫຼືອໃນບັນຊີເງິນຝາກອົງການບໍລິຫານວິຊາການ (ບັນຊີ 471) ຢູ່ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ປະຈຳສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ຈຳນວນ 557.60 ຕື້ກີບ;
ແລະ ເງິນຍອດເຫຼືອໃນບັນຊີເງິນຝາກທະນາຄານທຸລະກິດ ນອກລະບົບຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ຈຳນວນ 294ບັນຊີ ມູນຄ່າ389.55ຕື້ກີບ
2. ໜີ້ຕ້ອງຮັບງົບປະມານແຫ່ງລັດ.
ກວດສອບເຫັນຫົວໜ່ວຍງົບປະມານຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ບໍ່ສາມາດເລັ່ງທ່ວງເອົາເງິນ ທີ່ມີໃນບັນຊີໜີ້ຕ້ອງຮັບ ມອບເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດ ທັນຕາມກຳນົດເວລາ ຈຳນວນ923.16 ຕື້ກີບ.

3. ການຍົກເວັ້ນ, ຫຼຸດຜ່ອນພາສີ ແລະ ການຄິດໄລ່ອາກອນ
– ກວດສອບເຫັນ ການຍົກເວັ້ນ, ຫຼຸດຜ່ອນພາສີ-ອາກອນປະເພດນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ, ພາຫະນະ ແລະ ຄ່າຊັກພິເສດໄມ້ຂາອອກ ຈຳນວນ 2,407.28 ຕື້ກີບ ກວມເອົາ 46.41% ຂອງລາຍຮັບພາສີ ແລະ ກົມພາສີ ບໍ່ໄດ້ແຍກເປັນລາຍລະອຽດ;
– ການມອບເງິນພາສີຂອງບໍລິສັດນໍາເຂົ້າວັດສະດຸກໍ່ສ້າງໂຄງການສະໜາມບິນ ດ້ວຍການຫັກລົບກັບມູນຄ່າ ທີ່ລັດຄ້າງຊຳລະໂຄງການ ຈຳນວນ 55.92 ຕື້ກີບ.
– ການສົ່ງເງິນຄືນອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ໃນອັດຕາ 10% ຫັກລົບກັບຕົວເລກ ຍົກເວັ້ນອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ຈຳນວນ 145.74 ຕື້ກີບ;
– ການຫຼຸດຜ່ອນອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ຈາກການນຳເຂົ້າສິນຄ້າໃຫ້ 7 ບໍລິສັດ ຈຳນວນ 5.81 ຕື້ກີບ;
– ການຄິດໄລ່ອາກອນກຳໄລ, ຫຼຸດອັດຕາ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໃນມາດຕາ 29 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສ່ວຍສາອາກອນ 24% ຂອງ 4 ບໍລິສັດ ຈຳນວນ 15.67 ຕື້ກີບ.