ກະຊວງ ຍທຂ ຄຳແນະນຳ ກ່ຽວກັບການສັນຈອນລ້ຽວຂວາ ບ່ອນທາງຄົບທາງແຍກ

ອີງຕາມບົດບັນທຶກປຶກສາຫາລືເປັນເອກະພາບກັນ ຄັ້ງວັນທີ 22/7/2016 ລະຫວ່າງ ກົມຂົນສົ່ງ, ກົມຕຳຫຼວດຈະລາຈອນ ກະຊວງ ປກສ , ກອງບັນຊາການປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະພະແນກ ຍທຂ ນະຄອນຫຼວງ.

ມາໃນວັນທີ 13 ຕຸລາ 2016 ລັດຖະມົນຕີກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງໄດ້ຄຳແນະນຳ ເລກທີ 22271/ຍທຂ ກ່ຽວກັບການສັນຈອນລ້ຽວຂວາ ບ່ອນທາງຄົບທາງແຍກ

  1. ການສັນຈອນລ້ຽວຂວາ ເວລາມີສັນຍານໄຟແດງ
  • ລົດທີ່ຢູ່ຊ່ວງຈະລາຈອນຂວາສຸດ ທີ່ມີຈຸດປະສົງລ້ຽວຂວາ ກໍລະນີໄຟແດງແມ່ນສາມາດລ້ຽວຂວາໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງລະວັງ
  • ການລ້ຽວຂວາ ແຕ່ຕ້ອງລະວັງໝາຍເຖິງ ຕ້ອງຢຸດຢູ່ຫຼັງເສັ້ນຢຸດ ຫຼືຫຼັງທາງມ້າລາຍ, ຕ້ອງລະວັງຄົນຍ່າງຂ້າມທາງ ເມື່ອມີຄົນຍ່າງຂ້າມທາງ ຕ້ອງປ່ອຍໃຫ້ຄົນຍ່າງຂ້າມໄປກ່ອນ, ຕ້ອງລະວັງລົດທີ່ແລ່ນຊື່ຈາກທາງກໍ້າຊ້າຍ ແລະລົດທີ່ລ້ຽວຊ້າຍ ຈາກທາງຂ້າງໜ້າ ທີ່ສັນຈອນຕາມສັນຍານໄຟຂຽວ ຕ້ອງປ່ອຍທາງໃຫ້ລົດທີ່ມາຈາກທິດທີມີໄຟຂຽວໄປກ່ອນ
  • ລົດທີ່ຈະໄປຊື່ ສາມາດຢຸດລໍສັນຍານໄຟຂຽວຢູ່ຊ່ວງຈະລາຈອນກໍ້າຂວາໄດ້, ໃນກໍລະນີລົດມາຕາມຫຼັງ ທີ່ຕ້ອງການລ້ຽວຂວາ ຕ້ອງໄດ້ຢຸດລໍ ຫ້າມບີບແກໄລ່ເດັດຂາດ
  • ຜູ້ໃດຝ່າຝືນກ່ຽວກັບການລ້ຽວຂວາ ຕາມເນື້ອໃນທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງ ຖືວ່າເປັນການລະເມີດກົດຈະລາຈອນ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດຈະລາຈອນ ຕ້ອງປະຕິບັດມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດຕາມລະບຽບການທີ່ກຳນົດໄວ້
  1. ການສັນຈອນລ້ຽວຂວາ ຈຸດສີ່ແຍກ ແລະສາມແຍກທີ່ບໍ່ມີໄຟອຳນາດ
  • ທາງສາມແຍກ ສີ່ແຍກ ທີ່ບໍ່ມີປ້າຍສັນຍານຄວບຄຸມ ຫຼືບ່ອນທາງຄົບທາງແຍກສະເໝີກັນ ແມ່ນໃຫ້ສິດຜູ້ຢູ່ທາງກໍ້າຂວາມືໄປກ່ອນ
  • ຫາກບາງຈຸດ 4 ແຍກໄຟແດງບໍ່ມີຕິດປ້າຍເພີ່ມ ຫຼືບໍ່ມີແຕ້ມເຄື່ອງໝາຍ ໃສ່ຊ່ອງຈະລາຈອນຂວາສຸດ ໃຫ້ສາມາດລ້ຽວຂວາໄດ້ ຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ຄຳແນະນຳສະບັບນີ້
  • ທາງຄົບທາງແຍກທີ່ປ້າຍສັນຍານຄວບຄຸມ ຫຼືເປັນທາງໃຫຍ່ຄົບທາງນ້ອຍແມ່ນ: ຜູ້ຢູ່ທາງໃຫຍ່ມີສິດໄປກ່ອນ, ຜູ້ທີ່ມາຈາກທາງນ້ອຍ ຫຼືທາງທີ່ມີປ້າຍຢຸດ ຫຼືປ້າຍປ່ອຍທາງ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຢຸດປ່ອຍທາງ ໃຫ້ຜູ້ຢູ່ທາງໃຫຍ່ໄປກ່ອນ
  • ບ່ອນທາງວົງວຽນ ແມ່ນຕ້ອງປ່ອຍທາງໃຫ້ລົດທີ່ຢູ່ໃນວົງວຽນໄປກ່ອນ