ອະສັງຫາລິມະຊັບ

ເປີດ ເຂດພັດທະນາຄົບວົງຈອນ ໜອງທາ

ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາທຸລະກິດ ລາວ-ຫວຽດ ໄດ້ຈັດພິທີເປີດເຂດພັດທະນາຄົບວົງຈອນໜອງທາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ, ທ່ານ ...
ອ່ານຕໍ່

ທຸລະກິດອະສັງຫາລິມະຊັບມີທ່າທີ່ຈະເພີ່ມຂຶ້ນ.

ການເຄື່ອນຍ້າຍປະຊາກອນເຂົ້າສູ່ຕົວເມືອງ ລວມທັງຄົນໃນເມືອງທີ່ອອກຈາກຄວາມແອອັດ ເຮັດໃຫ້ດິນເກີດການພັດທະນາ ລວມທັງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຈັດສັນທີ່ດິນ, ວາງຍຸດທະສາດພັດທະນາທີ່ດິນ, ລະບອບລະບຽບໃນການຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາພ້ອມທັງອະນຸຍາດໃຫ້ມີການສຳປະທານເພື່ອກິດຈະການກະສິກຳ,ອຸດສາຫະກຳ ...
ອ່ານຕໍ່